Program i predavači

Program

Na kraju 5. dana edukacije, prof. dr. sc. J. Pavičić, dekan EFZG-a te direktori programa H. Jelić, partner odgovoran za porezne i regulatorne usluge PwC Hrvatska i i prof dr. sc. Nika Šimurina, pročelnica Katedre za financije EFZG-a, svim će polaznicima dodijeliti certifikate edukacije.
 

Životopisi predavača

 

prof. dr. sc. N. Šimurina, EFZG

Nika Šimurina je redovita profesorica te pročelnica Katedre za financije Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta, a područje znanstvenog rada i interesa vezano joj je uz javne financije s naglaskom na porezne sustave i poreznu politiku te međunarodne aspekte oporezivanja.
 
Nositeljica je kolegija „Porezni sustav Republike Hrvatske“ i „Međunarodnih aspekata oporezivanja“ na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu te kolegija „Porezi sustavi“ na smjeru Ekonomika poduzetništva na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Također je i nositeljica kolegija „Osnove regulacije“ na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika energije i okoliša.
 
Bila je suradnik na više znanstvenih projekata iz navedenih područja te je objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova, kao i knjiga i poglavlja u knjigama.  Urednica je i jedna od autorica knjige „Osnove porezne pismenosti“.
 
Pohađala je stručne seminare, radionice i usavršavanja iz područja financija, od kojih je najznačajniji „European Entrepreneurship Colloquium on Participant Centered- Learning Program“ na Harvard Business School u Bostonu, a od listopada 2007. do siječnja 2008. boravila je na University California at Berkeley kao Visiting Scholar na International & Area Studies. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Do sada je recenzirala više znanstvenih radova, istraživačkih projekta te knjiga.
 
Članica je Znanstvenog društva ekonomista, Akademije pravnih znanosti, ICC-a Hrvatska (Komisija za oporezivanje), Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Odbora za europske poslove (Hrvatski sabor).

prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, EFZG

IIvana Dražić Lutilsky je profesorica na Katedri za računovodstvo Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta. Područje znanstvenog rada i interesa vezuje se uz računovodstvo poreza, upravljačkog računovodstva i računovodstvo troškova u profitnom i javnom sektoru i telekomunikacijskoj industriji.
 
Na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu je od rujna 2008. godine nositeljica i sunositeljica je na kolegijima „Osnove računovodstva“, „Računovodstvo troškova“, i „Računovodstvo poreza“. Također, izvodi nastavu na preddiplomskom studiju Bachleor Degree in Business na engleskom jeziku na kolegiju „Accounting“ i „Managerial Accounting“. Isto tako, sunositeljica je kolegija na SPDS-u Računovodstvo poreza na kolegijima „Porezni sustav RH“ i „Obračun i prijava poreza“. Nadalje, od 2015. godine nositeljica je kolegija „Cost Management“ na Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu. Također, dopisnica je IBFD-a od 2007. godine i ispitivač na ispitu za poreznog savjetnika iz područja Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija.
 
Aktivno sudjeluje u istraživanjima iz svog područja. Bila je suradnica i voditeljica na nekoliko znanstvenih projekata. U svom je dosadašnjem radu bila aktivna sudionica niza stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih članaka iz šireg područja računovodstva, a također i koautorica nekoliko knjiga i priručnika.
 
doc. dr. sc. Dajana Barbić, EFZG
 
Dajana Barbić je docentica na Katedri za financije Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta. Područje znanstvenog rada i interesa vezano joj je uz javne financije i osobne financije s naglaskom na financijsku i poreznu pismenost, porezne sustave i odgovorno ponašanje potrošača.
 
Nositeljica je kolegija „Porezni sustav Hrvatske“ na stručnom preddiplomskom studiju te sudjeluje u izvođenju kolegija „Javne financije“, „Osobne financije“, „Porezni sustav Hrvatske“ i „Monetary policy“ na sveučilišnom preddiplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu. Suradnica je na više znanstvenih projekata iz navedenih područja te je samostalno ili u koautorstvu objavila veći broj znanstvenih i stručnih radova. 
 
Predsjednica je Nadzornog odbora Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva, članica Operativne radne skupine za financijsku pismenost potrošača pri Ministarstvu financija te predsjednica Instituta za financijsku pismenost i odgovornu potrošnju, gdje aktivno sudjeluje u programima financijske edukacije. Jedna je od autorica knjige „Osnove porezne pismenosti“, autorica knjige "Financijska pismenost i odgovorna potrošnja u svakodnevnom životu", autorica srednjoškolskog udžbenika o osobnim financijama „Moj novac, moja budućnost“ te autorica vodiča iz financijske pismenosti za građane „Pametno sa svojim novcem“. Članica je društva za operacijska istraživanja te redovito pohađa radionice znanstveno-istraživačkog rada.
Hrvoje Jelić, partner i voditelj Odjela za porezne i regulatorne usluge, PwC Hrvatska
 
Hrvoje Jelić je partner i voditelj Odjela za porezne i regulatorne usluge PwC Hrvatska, s gotovo 20 godina radnog iskustva u poreznim pitanjima, posebno na području poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina i poreza na dohodak.
 
Hrvoje je magistar prava, a područja njegovog posebnog stručnog interesa su porezno planiranje, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i porezno upravno pravo, uključujući pomoć klijentima u pripremama žalbi na rješenja Porezne uprave i pripreme tužbi upravnim sudovima. Prije priključenja PwC-u, Hrvoje je bio partner u jednom od vodeći hrvatskih društava za porezno savjetovanje, a prije toga radio je za dva druga međunarodna društva za intelektualne usluge.
 
Tijekom godina održao je niz predavanja o različitim poreznim temama iz svog stručnog područja, uključujući i ona na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te privatnoj Ekonomskoj i menadžerskoj školi.
 
Sonja Rostok Mrkus, viši menadžer u Odjelu za porezne usluge, PwC Hrvatska
 
Sonja Rostok Mrkus je viši menadžer u poreznom odjelu PwC Hrvatska s više od 20 godina radnog iskustva. Područja njenog rada su porez na dobit i PDV. U svojem radu primarno se bavi savjetovanjem klijenata vezano uz tumačenje i primjenu poreznih propisa, analizu računovodstvene i porezne funkcije klijenata te savjetovanje na području mogućnosti poboljšanja postojećeg sustava financijskog i poreznog izvještavanja. Također, bavi se poreznim pregledima, dubinskim snimanjima i poreznim planiranjima.
 
Završila je Ekonomski fakultet - Zagreb, smjer računovodstvo i financije, gdje je završila i poslijediplomski specijalistički studij „Revizija“ te je stekla stručni naziv magistra specijalista. Sonja je također i ovlašteni revizor s višegodišnjim iskustvom rada u računovodstvu i reviziji te je član Hrvatske revizorske komore.
 

Lana Brlek, viši menadžer u Odjelu za porezne usluge, PwC Hrvatska

Lana je viši menadžer u poreznom odjelu PwC Hrvatska s više od 19 godina radnog iskustva u poreznom savjetovanju domaćih i inozemnih klijenata.
 
Njeno primarno područje rada je porez na dobit, no sudjelovala je i u brojnim projektima koji su uključivali ostala porezna područja kao što su transferne cijene, PDV i porez na dohodak.
 
Bila je uključena u brojna dubinska snimanja, često kao voditelj projekata regionalnih poreznih dubinskih snimanja kako za potrebe prodavatelja, tako i za potrebe kupaca. Također, sudjeluje u projektima poreznog savjetovanja i poreznog strukturiranja za domaće i međunarodne klijente, a značajno iskustvo ima i u savjetovanju klijenata u odnosima s poreznim vlastima. Osim rada u Hrvatskoj, Lana je provela i 2 godine u Sloveniji, gdje je bila voditeljica poreznog odjela PwC-a Slovenija.
 
Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu.
 
mr.sc. Sanja Jurković, viši menadžer u Odjelu za porezne usluge, PwC Hrvatska
 
Sanja Jurković je viši menadžer u poreznom odjelu PwC Hrvatska s više od 15 godina radnog iskustva. Područje njenog rada je porez na dohodak (uključujući i socijalne doprinose). U svojem radu primarno se bavi savjetovanjem klijenata vezano uz tumačenje i primjenu poreznih propisa.
 
Završila je Ekonomski fakultet - Zagreb, smjer računovodstvo, gdje je završila i poslijediplomski znanstveni studij smjera "Računovodstvo i revizija“ te je stekla stručni naziv magistra znanosti.
 
Oliver Brgan, menadžer u Odjelu za porezne usluge, PwC Hrvatska
Oliver je menadžer u Odjelu za porezne usluge PwC-a Hrvatska.
 
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a školovanje je nastavio na MIB School of Management u Italiji, gdje je završio program „Master in Insurance and Risk Management“.
 
Sudjeluje na projektima vezanim za PDV i druge neizravne poreze. Također ima bogato iskustvo u dubinskim snimanjima i poreznim pregledima. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.
 
Prije nego što se pridružio PwC-u, Oliver je stjecao iskustvo u nekoliko društava za intelektualne usluge.
 

Ante Gudelj, menadžer u Odjelu za porezne usluge, PwC Hrvatska

Ante Gudelj je menadžer u Odjelu za porezne usluge PwC-a Hrvatska, a ima više od 10 godina radnog iskustva na projektima vezanim za PDV i druge neizravne poreze unutar različitih sektora (financijski, turistički, farmaceutski, trgovinski, IT itd.). Ante sudjeluje na projektima poreznog savjetovanja i odgovoran je za usluge usklađivanja za veliki broj međunarodnih društava.
 
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.