O edukaciji

 

Polaznicima edukacije će na jasan, jednostavan i pregledan način biti prikazana porezna davanja te temeljna načela oporezivanja u suvremenim poreznim sustavima, s posebnim naglaskom na porezni sustav Republike Hrvatske. Steći će znanja o osnovnim vrstama poreza i naučiti kako obračunati porez na dohodak, dobit i PDV te dobiti porezne savjete o mogućnostima zakonitog poboljšanja poreznog položaja, odnosno smanjenja poreznog opterećenja.

Osim klasičnih predavanja, edukacija će se sastojati i od poreznih i računovodstvenih radionica, a koristit će se i metoda slučaja te mnogobrojni primjeri iz prakse.

Svi materijali edukacije bit će dostupni na tabletu koji je dar polaznicima.
 
Trajanje programa edukacije: pet radnih dana, od 16.00 do 20.00 sati, 25.-29. studenog 2019.

Po završetku ove edukacije, polaznici će:
  • usvojiti znanja o mjestu i ulozi pojedinih poreza u gospodarsko-političkom i socijalnom sustavu Republike Hrvatske,
  • razumjeti značenje strukture poreznih prihoda u ostvarivanju redistribucijske funkcije poreza,
  • moći prepoznati specifičnosti pojedinih oblika poreza, kao i poreznog sustava Republike Hrvatske,
  • razumjeti mogućnosti i ograničenja aktivne uloge poreznih obveznika i drugih interesnih grupa u kreiranju hrvatskog poreznog sustava i porezne politike,
  • znati i razumjeti glavne porezne propise,
  • steći osnovna znanja o načinima obračuna porezne obveze kod dohotka od nesamostalnog rada,
  • steći osnovna znanja o načinima utvrđivanja porezne obveze kod dohotka od samostalne djelatnosti, paušalnog oporezivanja, poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala te drugog dohotka,
  • znati i razumjeti veze između financijskog izvještavanja i prijave poreza na dobit, te
  • steći osnovna znanja o načinima utvrđivanja obveze PDV-a za obračunsko razdoblje.

 
Direktori programa:
Hrvoje Jelić, PwC Hrvatska, partner i voditelj Odjela za porezne i regulatorne usluge, prof. dr. sc. Nika Šimurina, pročelnica Katedre za financije