Prijava i plaćanje

Naknada za sudjelovanje na petodnevnoj edukaciji iznosi 3.800 kn 

 
Sljedeće kategorije sudionika imaju pravo na 10 % popusta:
 
  • članovi Udruge Alumni Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • bivši zaposlenici PwC-a Hrvatska
  • tvrtke koje uplaćuju edukaciju za 2 i više svojih zaposlenika

Prijava i plaćanje do 18. studenog 2019. 

Prijavu možete ostvariti OVDJE.

Upute za plaćanje:
- Primatelj: EKONOMSKI FAKULTET - ZAGREB
- Račun broj: HR0723600001101351242
- Model: 00
- Poziv na broj: 1953
- Opis plaćanja: naknada za certificiranu edukaciju „Osnove porezne pismenosti:
   Porezni i računovodstveni aspekti poreza na dohodak, dobit i PDV-a“
- Iznos naknade: 3.800kn (konačni iznos za uplatu)