Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Marketing
Prodaja
Pregovaranje
Marketing financijskih usluga