Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

  • Marketinški kanali
  • Marketing maloprodaje
  • Upravljanje prodajom
  • Pregovaranje
  • Inovacije u prodajno-distributivinim sustavima 
  • Teorija marketinga