Zaštita potrošača

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Zaštita potrošača
Bodovi  5
Šifra kolegija:  585 79
Status kolegija:  izborni
Godina i semestar studija:  1. godina/ I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Doc. dr. sc. Dario Dunković
Izvođači kolegija:  Doc. dr. sc. Dario DunkovićDr. sc. Kristina Petljak
Asistenti:  Dr. sc. Kristina Petljak
Vrsta studija:  Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  30
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:

Program kolegija ima za cilj podići stupanj "osviještenosti" studenata o odlukama i položaju potrošača na tržištu, kroz upoznavanje sa:
·      teorijskim i aktualnim praktičnim temama iz područja zaštite potrošača,
·      funkcioniranjem regulatornog okvira i načinom uvida u relevantne propise,
·      ulogom i važnošću zaštite potrošača za gospodarski rast zemlje i život u digitalnom svijetu,
a sve to kako bi u budućem profesionalnom životu mogli u poduzećima upravljati i svim osjetljivim procesima koji se tiču zaštite potrošača i bili kompetentni pravilno ugraditi politiku zaštite potrošača u strategiju i poslovanje poduzeća. To je i jedna od najvažnijih karika u postizanju društvene odgovornosti poduzeća (engl. corporate social responsibility).

Znanja koje studenti steknu na ovom kolegiju primjenjiva su i tražena u brojnim gospodarskim djelatnostima privatnog i javnog sektora, od maloprodaje proizvoda, pružanja komunalnih, zdravstvenih, ugostiteljskih, obrazovnih, financijskih, telekomunikacijskih i drugih usluga krajnjim korisnicima, do opskrbe energentima, uvođenja ekoloških standarda i sl.

Ključno područje djelovanja sustava zaštite potrošača je upravo maloprodaja gdje se potrošači informiraju, donose odluke i svakodnevno kupuju proizvode i usluge. Iz toga razloga razumno je istraživati zaštitu potrošača i njegove implikacije na business, upravo unutar trgovine. Unatoč tome, porast značaja ove teme u praksi i njezin širok horizontalni doseg, dovoljni su razlozi da kolegij zainteresira i studente drugih smjerova. 

Program predmeta:

Nastanak i poimanje zaštite potrošača; teorijska polazišta bihevioralne ekonomike; zaštita potrošača kao temeljno ljudsko pravo; razvoj zaštite potrošača, dostignuća u Europskoj uniji i nacionalni regulatorni okvir; institucionalni nositelji zaštite potrošača; pokazatelji funkcioniranja zaštite potrošača i načini financiranja; sigurnost proizvoda i pružanja javnih usluga; poslovno upravljanje i politika zaštite potrošača; održiva potrošnja i povezanosti zaštite potrošača i zaštite okoliša; potreba i problemi provedbe strategije zaštite potrošača u Hrvatskoj.

Nastavne metode:
 Predavanja, seminarska nastava i samostalne prezentacije.
Obavezna literatura:
Pripremljeni nastavni materijal objavljen na web stranici kolegija.
Dodatna literatura:

Europska komisija: EU Consumer Policy Strategy 2007 - 2013
Europska komisija: The Consumer conditions scoreboard: Consumers at home in the single market, 9th edition, 2013
Eurostat: Consumers in Europe
Zakon o zaštiti potrošača, Narodne novine br. 41/14
Thøgersen, J. and Ölander, F. (2005) Consumers, Policy and the Environment: A Tribute to Folke Ölander, New York: Springer.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pisanje osvrta na aktualne teme. Eventualno sudjelovanje u izradi različitih projekata, u terenskim istraživanjima (ankete, praćenje situacije na terenu i sl.) uz računalnu podršku za prezentacije i analize.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Konačna ocjena formira se na temelju pismenog ispita uvažavanjem kvalitete održanog seminara i aktivnosti na nastavi. Posebno je poželjno samoinicijativno prikupljanje podataka i priprema za pojedine nastavne jedinice (primjerice sudjelovanje u provedbi terenskih istraživanja).
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-