Cjenik usluga KDC-a

 
CJENIK USLUGA U KNJIŽNIČNO DOKUMENTACIJSKOM CENTRU
ČLANARINE
Opis Status članarine Status Napomena Cijena
Djelatnici Ekonomskog fakulteta godišnja Redovna posudba Oslobođeni plaćanja 0,00
Studenti Ekonomskog fakulteta godišnja Redovna posudba Oslobođeni plaćanja 0,00
Umirovljenici Ekonomskog fakulteta godišnja Redovna posudba Oslobođeni plaćanja 0,00
Alumni godišnja Posudba sa skraćenim rokom povrata Oslobođeni plaćanja 0,00
Znanstveno-nastavno osoblje drugih institucija dnevna Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 10,00
godišnja Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 150,00
Fizičke osobe - gosti (*osobe s invaliditetom ne plaćaju članarinu)  dnevna Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 15,00
tjedna Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 50,00
mjesečna Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 100,00
Pravne osobe dnevna Samo za rad u knjižnici Plaćaju u knjižnici 40,00
godišnja Redovna posudba Plaćaju u knjižnici 400,00
* Duplikat članske iskaznice za pravne osobe 50,00
ZAKASNINE
Knjige / Book Kn/dan (Kn per day) 1,00
Čitaonički primjerak (KDC) / Reading room copy Kn/dan (Kn per day) 10,00
Magistarski, doktorski i završni radovi (tiskani i/ili CD) / Thesis, dissertation and reference collection Kn/dan (Kn per day) 50,00
Časopisi / Journal (Magazine) Kn/dan (Kn per day) 50,00
IZGUBLJENA GRAĐA
U slučaju gubitka posuđene građe korisnik je dužan nabaviti jednaku izgubljenoj. Ukoliko se ne može nabaviti ista publikacija, korisnik je dužan podmiriti dugovanje novčanim iznosom u nabavnoj vrijednosti publikacije, odnosno za neinventarizirane primjerke prema Odluci o kriterijima za procjenu neinventarizirane građe.
INFORMACIJSKE USLUGE
Složeno tematsko pretraživanje različitih izvora koje provodi INDOK služba Paušalni iznos po satu rada 50,00 kn + administrativni troškovi i dostava
Pretraživanje dostupnih baza podataka za potrebe znanstvene indeksiranosti i citiranosti 50,00 kn/osobi + administrativni troškovi i dostava
* Troškovi se ne odnose na djelatnike i studente Ekonomskog fakulteta-Zagreb
MEĐUKNJIŽNIČNA POSDUBA
Knjige i fotokopije članaka iz:
* British Library Prema važećem cjeniku BL + poštarina
* Slovenije, BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije Prema važećem cjeniku knjižnice od koje se posuđuje+poštarina+bankarski troškovi
* Ostalih inozemnih izvora Prema važećem cjeniku NSK
    * Iz Hrvatske Prema važećem cjeniku knjižnice iz koje se naručuje knjižnična građa
Posudba knjižnične građe drugim knjižnicama u Hrvatskoj:
Magistarske i doktorske radnje 30,00 kn/kom  
Knjige 30,00 kn/kom
Fotokopije do 10 stranica 10,00 kn
Ø  svaka dodatna stranica 1,00 kn
članak poslan elektroničkom poštom 30,00 kn
dostava telefaksom (do 20 str.) 50,00 kn
Ø  svaka dodatna stranica 1,00 kn
Posudba knjižnične građe  knjižnicama u inozemstvu:
(1 IFLA VOUCHER = 8 EUR)
Knjige 12 EUR (1+1/2 IFLA voucher) za EU; 24 EUR (3 IFLA voucher) izvan EU
Fotokopije članaka: 14 EUR (2 IFLA voucher)
Ø  do 20 str.
Ø  svakih sljedećih 20 stranica 8 EUR (1 IFLA voucher)
Članak poslan elektroničkom poštom 24 EUR (3 IFLA voucher)
Magistarske i doktorske radnje 32 EUR (4 IFLA voucher)