Robne burze

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Robne burze
Bodovi  6
Šifra kolegija:  58516
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija: 1. godina/I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za trgovinu
Nositelj kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Izvođači kolegija:  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Doc. dr. sc. Tomislav Baković
Asistenti:  Dr. sc. Ines Dužević, Dr. sc. Ivana Štulec, Marija Jurčević, prof. math & phys. univ. spec. oec. 
Vrsta studija:  Diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije
Smjer studija:  Trgovina
Ukupno sati nastave:  40
Jezik predavanja:  hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 


 
Nastavni ciljevi:
Usvajanje osnovnih znanja vezanih za tehniku poslovanja na burzama općenito, kao i specifičnih vještina potrebnih za poslovanje na robnim burzama. Upoznavanje sa radom najpoznatijih svjetskih robnih burzi.
Program predmeta:

1. Uvod u svijet robnih burzi
2. Nastanak i vrste terminskih tržišta
3. Strategije trgovanja
4. Hedging
5. Trgovanje opcijama na terminske ugovore
6. Složene strategije trgovanja opcijama
7. Premija i vrijednost opcije
8. Fundamentalna analiza cijena na terminskom tržištu
9. Tehnička analiza cijena na terminskom tržištu
10. Najveće svjetske burze

Nastavne metode:
Predavanja, seminari.
Obavezna literatura:
Lazibat, T., Brizar, B., Baković, T., „Burzovno poslovanje - terminska trgovina“, (2007.), Znanstvena knjiga, Zagreb
Dodatna literatura:

Kolb, R. W., (2003), Futures, options and swaps, Blackwell Publishing
Catania, P.J. (1997) Commodity Trading Manual, Chicago Bord of Trade, Chicago

Obaveze studenata:
Polaganje ispita.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Provjera znanja će se provoditi na zaključnom pismenom i usmenom ispitu, a konačna ocjena će se formirati na način da pismeni dio čini 40%, a usmeni dio 60% konačne ocjene.
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
-
Dodatne informacije:
-