Ekonomski fakultet - Zagreb
Arhiva znanstvenih skupova i seminara Katedre za trgovinu

Skup IZAZOVI TRGOVINE U RECESIJI (2010)

POVODOM 90 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
KATEDRA ZA TRGOVINU ORGANIZIRA ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

IZAZOVI TRGOVINE U RECESIJI

koji će se održati 24.11.2010. u 14 sati u Kongresnoj dvorani.

Cilj skupa je okupiti sudionike znanstvene i stručne javnosti te potaknuti raspravu o položaju trgovinske djelatnosti, trgovinskih poduzeća i obrtnika u trenutnim gospodarskim uvjetima.

Pozivaju se svi zainteresirani da svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem doprinesu boljem razumijevanju tržišnog položaja trgovinskih poduzeća te identificiranju novih prilika za rast i razvoj. Prijavnica za sudjelovanje na skupu.

Okvirne teme skupa:  

  • Stanje i trendovi distributivne trgovine u RH
  • Teškoće i perspektive razvoja trgovinskih poduzeća i obrtnika
  • Prilike i prijetnje internacionalizacije
  • Dinamika maloprodajnih formata 
  • Tehnološke inovacije i elektroničko trgovanje 
  • Odnosi s dobavljačima i strateško povezivanje
  • Obrazovanje i cjeloživotno usavršavanje

    Skup nije ograničen na predložene teme te se sudionici potiču na predlaganje vlastitih tema unutar osnovne teme skupa.

Skup će biti popraćen izdavanjem publikacije pod istim naslovom. Pozivamo sve zainteresirane autore da radove za publikaciju predaju do 15.10.2010. u 23:59 u elektroničkom obliku na bknezevic@efzg.hr i srenko@efzg.hr . Svi radovi prije objave podliježu recenzentskom postupku i moraju biti izrađeni u skladu s uputama. Upute za autore pisanih priloga za publikaciju dostupne su ovdje (.DOC).

OKVIRNI PROGRAM SKUPA (OBJAVLJENO 22.11.2010.)

MODERATOR SKUPA:
Prof. dr. sc. Nikola Knego

PROGRAMSKI ODBOR:
Prof. dr. sc. Miljenko Bilen
Prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević
Prof. dr. sc. Nikola Knego
Prof. dr. sc. Rudolf Vouk
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Prof. dr. sc. Jadranka Bendeković
Prof. dr. sc. Sanda Renko
Doc. dr. sc. Blaženka Knežević

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Dr. sc. Tomislav Baković
Mr. sc. Irena Guszak
Mr. sc. Milivoj Marković
Ines Sutić, mag.oec.univ.spec.oec.
Marija Jurčević, prof., univ. spec. oec.
Kristina Petljak, mag.oec.univ.spec.oec.
Ivana Županić, mag.oec.univ.spec.oec.