Ekonomski fakultet - Zagreb
Arhiva znanstvenih skupova i seminara Katedre za trgovinu

Upute za autore

Prošireni sažetak

Prošireni sažetak u 400-1000 riječi treba dati uvid u sadržaj rada. U sažetku je potrebno jasno istaknuti svrhu rada, korištenu metodologiju te nabitnije rezultate istraživanja.

Nakon naslova, potrebno je navesti puna imena i prezimena autora, instituciju te točnu e-mail adresu autora.

Uz sažetak je potrebno poslati 3-5 ključnih riječi.

Prošireni sažetak potrebno je šalje se na adresu srenko(AT)efzg.hr do zaključno 30.04.2011.

Prošireni sažeci trebaju biti oblikovani kao u primjeru (. DOC datoteka).

Naputak za izradu cjelovitih radova bit će objavljen po prihvaćanju sažetaka.

Upute za izradu cjelovitih radova (.doc)