Suradnja s gospodarstvom

Ekonomski fakultet - Zagreb prepoznatljiv je partner hrvatskih poduzeća.

Suradnja s gospodarstvom iskazuje se kroz različite edukacijske programe iz različitih područja ekonomije i poslovne ekonomije. Uspješnom realizacijom ovih programa Fakultet dodatno osnažuje svoju funkciju javne obrazovne i znanstvene ustanove, učvršćuje odnose sa subjektima iz poslovnog okruženja te aktivno provodi transfer novih znanja i spoznaja u njihovo poslovanje.

Izrada stručnih studija i elaborata, također, predstavlja važan vid suradnje s gospodarstvom. Ona hrvatskim poduzećima, ali i javnim tijelima, omogućava praktičnu aplicikaciju najnovijih svjetskih dostignuća iz područja ekonomije i poslovne ekonomije.

Na Fakultetu se organiziraju brojna predavanja uglednih stručnjaka iz prakse čime se studentima omogućava stjecanje uvida u praktična znanja naših najboljih gospodarstvenika te primjena stečenih znanja na rješavanje stvarnih poslovnih problema.

Suradnja s gospodarstvom očituje se i u uključivanju naših profesora u nadzorne odbore i upravna tijela raznih poslovnih subjekata i državnih agencija.

A putem suradnje Fakulteta s gospodarskim subjektima, potiče se implementacija i proširivanje praktičnih znanja kroz terensku nastavu, praktični rad te, konačno, zapošljavanje studenata nakon završetka studija. 

Poduzeća i organizacije partneri Ekonomskog fakulteta - Zagreb (abecedno):