Ekonomski fakultet - Zagreb

Popis radovaPOPIS RADOVA
 
  • Kiss Kulenović, B., Planinšek Čikara, I., Linčir Lumezi M. i Lekaj Lubina B: English for Business: Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business, ISBN 978-953-346-019-2, Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb, 2015., (sveučilišni udžbenik).
 
  • Gjukić, N., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I., Uloga jezika struke u akademskom obrazovanju, Zbornik radova znanstvene konferencije Ekonomsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra,  ISBN 978-953-6025-76-3, str. 377-407. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., (stručni rad).
 
  • Knezović, A., Linčir Lumezi, M., Planinšek Čikara, I. (2012), Modern Technology in Languages for Specific Purposes (LSP) – Friend or Foe?,  The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication, Electronic Edition, University of Maribor, Faculty of Logistics, (str.118-134). Rad prezentiran na The International Language Conference on ‘The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures,  Mariborsko sveučilište, Celje, Slovenija, 2012
 
  • Planinšek-Čikara, I. (2018.), Elevator pitch: kratka poduzetnička prezentacija u nastavi poslovnog engleskog jezika, Zbornik radova III. međunarodne konferencije Od terije do prakse u jeziku struke, ISSN: 1849-9279, str. 201-213. Rad samostalno prezentiran na III. međunarodnoj konferenciji Od teorije do prakse u jeziku struke,  22-24. veljače 2018., Zagreb, u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama.
 
  • Planinšek-Čikara, I. (2018), A Coursebook Evaluation in the Context of English for Tourism Purposes. Rad samostalno prezentiran na 4. međunarodnoj konferenciji Foreign Languages and Tourism (FLT 2018), Zadar, November 8-9, 2018.

          
  • Planinšek-Čikara, I.,(2012) Aspekti razvoja američke suburbije između 1950. i 2010., magistarski rad. Mentor prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Filozofski fakultet u Zagrebu.