Konzultacije: sri 9.00 - 10.00 sati, kabinet 113/I sj., (molim uz prethodnu najavu)


mr. sc. Constanza Lizačić, prof. TZK, viši predavač 
clizacic@efzg.hr (obavezno je korištenje službenog net.efzg.hr računa) 

LJETNI SEMESTAR 2023/2024. 

Konzultacije: sri 9.00 - 10.00 sati, kabinet 113/I sj., (molim uz prethodnu najavu)