Obavijesti studentima

Poštovani studenti i studentice,
Za vas koji ste odabrali nastavu uživo, odnosno na otvorenom informacije će se nalaziti u posebnim učionicama za koje ste kodove dobili na nastavi.
U nastavku se nalaze poveznice za google učionice:

UTORAK 8.30 JARUN
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcwOTc5UTORAK 10.00 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcxMDM1

UTORAK 11.00 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcxMDQ0

PETAK 8.30 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcxMDYy

PETAK 10.00 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcxMDg2

PETAK 11.00 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcxMTA3


PETAK 12.00 MAKSIMIR
https://classroom.google.com/c/MTgwNzU0NTcwOTc5

Poštovane studentice i studenti,

Zbog trenutne epidemiološke situacije, a temeljem uputa resornih institucija i odluke Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta – Zagreb, sva nastava iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura izvodit će se prema dva modela pohađanja nastave, zavisno o osobnim preferencijama s obzirom na okolnosti vezanih uz korona virus. Nastava će se odvijati u odgovarajućim Google učionicama i putem Google Meet platforme za komunikaciju, te fizički na otvorenom bez rekvizita, sukladno preporukama nadležnih tijela kako bi se izbjegla mogućnost zaraze.

U tablici se nalaze poveznice za svaku grupu, odnosno termin koji ste dobili prema rasporedu. Kodove za učionice i poveznicu za meet dobili ste od strane  Fakulteta na vaše e-mail adrese. Na uvodnom predavanju i prema rasporedu dobit ćete detaljne informacije o kolegiju i vašim obvezama.

U vašim učionicama dočekat će vas sve važne informacije i upute za odvijanje nastave, kao i veza za Google Meet platformu.
Također vas molimo da redovito pratite sve daljnje obavijesti u svojim učionicama, ali i drugim službenim kanalima Fakulteta.
 
Za bilo kakva pitanja, stojim vam na raspolaganju putem e-maila i google meet servisa prema dogovoru.
 
Srdačan pozdrav

TERMIN_NASTAVE  

SEMESTAR_ZIMSKI

GOOGLE UČIONICA - POVEZNICA

KOD_UČIONICE

GRUPA_PREMA_RASPOREDU

UTORAK          08.00

TZK III

https://classroom.google.com/c/MTY4OTg1Mjg0NTUy

ba7ie2b

2_7_1_ŠTR-VOC,

2_5_1_MIL-PAŠ

UTORAK         10.00

TZK I

https://classroom.google.com/c/MTY4OTg1Mjg0OTY0

yjho3ws

1_7_2_PEĆ-POP,

1_5_1_KOT-KUJ

PETAK            08.00

TZK I, TZK III

https://classroom.google.com/c/MTY4OTg1MTg1OTY0

goff7gl

2_3_1_HAK-KAF,

1-3-1-DOL-GLO

PETAK            10.00

TZK I

https://classroom.google.com/c/MTY4OTg1MTg2OTUz

muc6pis

1_4_1_HRZ-JUR,

1_8_2_SAC-STO

PETAK            12.00 

TZK III

https://classroom.google.com/c/MTY4OTg1MjgzNzQy

5amewaf

2_2 TRG. POS._IZV,

2_4 TUR. POS._IZV

 

NASTAVA UŽIVO (NA OTVORENOM) - B MODEL


Nastava će se održavati fizički na otvorenom bez rekvizita te sukladno preporukama nadležnih tijela kako bi se izbjegla mogućnost zaraze. Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice se nalaze na web google učionici svake grupe te ste ih trebali dobiti putem e-maila od strane Fakulteta. Studentima će prema rasporedu biti ponuđene lokacije na otvorenom koje će moći izabrati (park Maksimir, Jarun). Nastavni sadržaji biti će prilagođeni vježbanju bez rekvizita te na odgovarajućoj udaljenosti, a odvijati će se u manjim grupama (do max. 25 studenata). Obveza studenata je pohađanje navedenih programa u opsegu od 70% sati od ukupnih 30 sati, odnosno 15 blok sati nastave (jedan blok sat tjedno) u semestru. 
Studenti koji su se odlučili za ovakav tip nastave za određenu lokaciju i termin, koji se nalaze u tablici, prijaviti će se meni putem e-maila do nedjelje 04.10.2020. 

 

UVJETI REGULIRANJA OBVEZA PREMA KOLEGIJU - B MODEL

TERMIN_NASTAVE  

SEMESTAR_ZIMSKI

LOKACIJA_ODRŽAVANJA_NASTAVE

PRIJAVE_NA_MAIL_ADRESU

GRUPA_PREMA_RASPOREDU

UTORAK          08.30

TZK III

JARUN - ULAZ HRGOVIĆI

imilinovic@net.efzg.hr

2_7_1_ŠTR-VOC,

2_5_1_MIL-PAŠ

UTORAK         10.15

TZK I

PARK MAKSIMIR - GLAVNI ULAZ

imilinovic@net.efzg.hr

1_7_2_PEĆ-POP,

1_5_1_KOT-KUJ

PETAK            08.30

TZK I, TZK III

PARK MAKSIMIR - GLAVNI ULAZ

imilinovic@net.efzg.hr

2_3_1_HAK-KAF,

1-3-1-DOL-GLO

PETAK            10.30

TZK I

PARK MAKSIMIR - GLAVNI ULAZ

imilinovic@net.efzg.hr

1_4_1_HRZ-JUR,

1_8_2_SAC-STO

PETAK            12.00 

TZK III

PARK MAKSIMIR - GLAVNI ULAZ

imilinovic@net.efzg.hr

2_2 TRG. POS._IZV,

2_4 TUR. POS._IZV
NASTAVA ON-LINE - A MODEL

Nastava će se održavati on-line gdje će studenti imati obvezu praćenja materijala i nastave na platformi google classroom. Tjedno će biti objavljivani video materijali s programima i vježbama koji su prilagođeni izvođenju u zatvorenom prostoru bez rekvizita, kako bi svi studenti mogli pratiti navedene programe vježbanja. Uz praktični dio biti će dostupni materijali s informacijskom komponentom, koji će se periodično objavljivati na navedenoj platformi. Obveza studenata na kraju semestra biti će pisanje seminarskog rada na teme vezane uz predmet. Sva komunikacija studenata s nastavnicima odvijati će se preko google učionice, google meet servisa te e-mailom. Prvi, odnosno uvodni sat održati će se na google meet platformi prema rasporedu nastave svake studentske grupe. Poveznice ste dobili na e-mail adrese od starne Fakulteta.

UVJETI ZA REGULIRANJE OBVEZA PREMA KOLEGIJU - A MODEL