Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Mentorstvo na radovima

Pozivaju se studenti da sve detaljne informacije vezane uz mentorstvo i raspoložive teme na doktorskim, diplomskim, završnim i seminarskim radovima zatraže tijekom konzultacija ili na e-mail-u bzmuk@efzg.hr.

Postoji određen broj slobodnih mjesta za svaku od vrsta radova - javite se slobodno! 
 
Od studenta se očekuje da je proučio informacije o rokovima i načinu prijave radova te da se prilikom pisanja i predaje radova pridržava odgovarajućih pravilnika.
 
Upute i pravilnike za pisanje radova moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Od studenata se očekuje da:
  • preuzmu odgovornost za vlastiti rad,
  • prate procedure, upute i rokove navedene u pravilnicima,
  • pravilno citiraju korištene radove i ne plagiraju tuđe radove,
  • prilikom pisanja radova budu tehnološki i ekološki osviješteni,
  • uvaže mentorove dobronamjerne savjete.