Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

  • primarno područje interesa: motiviranje i nagrađivanje zaposlenika, fleksibilni radni aranžmani, ocjenjivanje radne uspješnosti, organizacijsko učenje
  • sekundarno područje interesa: menadžerske vještine, organizacijske promjene, emocionalna inteligencija


Nedavno objavljeni radovi ili radovi u postupku objavljivanja: 


Radovi u procesu pisanja ili u postupku recenzije:

  • Galetić, L., Klindžić, M. The role of indirect compensation in attracting, retaining and engaging employees – an empirical research.
  • Pološki Vokić, N., Klindžić, M., The country of origin effect on organized labour in multinational companies – exploring the role of labour relations model.
  • Pološki Vokić, N., Klindžić, M., The relationship between country's HRM practices and national happiness
  • Klindžić, M., Pintarić, M., Razvijenost i važnost primjene menadžerskih vještina kod voditelja obrazovnih institucija.
  • Klindžić, M., Šlibar, D., Specifičnosti motiviranja i nagrađivanja policijskih službenika analiza stavova polaznika Policijske akademije.
  • Klindžić, M., Pavković, K., Vještine studenata poslovne ekonomije važne za zapošljivost usporedba stavova poslodavaca i diplomanata.