Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Organizacija, Kompenzacijski management, Organizacijska kultura