Izv. prof. dr. Ivana Načinović Braje

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. Ivana Načinović Braje
Ime i prezime
Izv. prof. dr. Ivana Načinović Braje
Kabinet
403 A
Telefon
Konzultacije
 • Utorak 12-14 sati - Konzultacije se do daljnjeg održavaju putem Google Meeta, uz prethodnu najavu
Biografija

EUROPASS CV - hrvatski
EUROPASS CV - engleski

Ime i prezime: 
Ivana Načinović Braje
Sadašnje zvanje: Docentica
Katedra: Organizacija i menadžment 
Adresa: Trg. J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385–1-238-3237
E-mail: ivana.nacinovic@efzg.hr

OBRAZOVANJE

 • 2008 - 2011 - Poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta
 • 2005 - 2008 - PDS Organizacija i management
 • 2000 - 2005 - Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Organizacija i management
 • 1998 - 1999 - Sherborne School for Girls, Sherborne, V. Britanija
 • 1996 - 2000 - Srednja škola Mate Blažine Labin – opća gimnazija

ZAPOSLENJE

 • veljača 2016 - docentica, Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • ožujak 2005 - asistentica, Katedra za organizaciju i management, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • srpanj 2004 - ožujak 2005 - Holcim (Hrvatska) d.o.o.

FUNKCIJE U KARIJERI

 • Tajnik Međunarodne znanstvene konferencije «An Enterprise Odyssey»

NASTAVNI RAD

 • Organizacija, Organizacijska kultura, Kompenzacijski menadžment, BDIB Organisation

ISTRAŽIVAČKI RAD

 • Primarno područje interesa: Organizacija, organizacijska kultura, nagrađivanje