Izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić
Ime i prezime
Izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić
Kabinet
A 404
Telefon
Konzultacije
  • U tjednu 20.-24.05. konzultacije će se iznimno održati online (uz prethodnu najavu) u četvrtak, 23.05. od 15.30 do 17.30 sati.
Biografija

OSOBNI PODACI 
Ime i prezime: Maja Klindžić
Datum rođenja: 8. travnja 1984.
Mjesto rođenja: Zagreb, Republika Hrvatska
Znanstveno zvanje: viši znanstveni suradnik
Znanstveno-nastavno zvanje: izvanredni profesor

Matični broj znanstvenika: 295772

OBRAZOVANJE 
•2011. - 2013. Ekonomski fakultet u Zagrebu, PDS - EDAMBA Doktorski studij 
                        obranjena doktorska disertacija "Uloga prenošenja znanja u uspješnosti strateškog saveza"
•2008. - 2011. Ekonomski fakultet u Zagrebu, PDSS - Poslovno upravljanje MBA
                         obranjen specijalistički poslijediplomski rad „Upravljanje organizacijskim promjenama u postintegracijskom razdoblju“
•2005. - 2009. Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije
•2002. - 2006. Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Organizacija i management
•1998. - 2002. II. opća gimnazija u Zagrebu

DODATNO OBRAZOVANJE, USAVRŠAVANJE I STUDIJSKI BORAVCI
•lipanj 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španjolska: „Summer School in Survey Methodology - Latent Trait and Latent Class Analysis for Cross-National Surveys“
•svibanj 2017. International Labour Organization (ILO), Ženeva, Švicarska: "Jobs and Skills Mismatch"
•lipanj 2016. Tel Aviv University, Coller School of Business, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Structural Equation Modelling with MPlus“
•listopad 2014. Kozminski University, Varšava, Poljska: „Erasmus + Teaching Mobility“, izvođenje kolegija Organization Change and Development
•srpanj 2014. Tel Aviv University, Recanati School of Business, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Theoretical and Methodological Foundations of Multi-level Research“
•veljača - lipanj 2014. Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Business and Economics, Lisabon, Portugal - studijski boravak
•lipanj 2013. Tel Aviv University, Faculty of Management, Tel Aviv-Yafo, Izrael: „Summer Workshop in Advanced Research Methods - Advanced Regression Analysis“
•listopad - prosinac 2007. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: „Program edukacije asistenata Ekonomskog fakulteta Zagreb“ , certifikat o položenom ispitu iz Didaktike, Retorike, Informatike i Psihologije
•kolovoz - rujan 2006. WU Wien & Erste Steiermärkische Bank, International Summer University,Trogir, Hrvatska: „International Human Resource Management“

RADNO ISKUSTVO

•svibanj 2021. Ekonomski fakultet Zagreb, izvanredni profesor
•travanj 2016. Ekonomski fakultet Zagreb, docent
•siječanj 2014. Ekonomski fakultet Zagreb, viši asistent
•lipanj 2007. Ekonomski fakultet Zagreb, znanstveni novak
•2005.-2006. Ekonomski fakultet Zagreb, demonstrator 
•rujan-listopad 2005. Privredna banka Zagreb, studentska praksa

NAGRADE I STIPENDIJE

• 2021. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom studiju i na stručnom studiju u razdoblju 2016.-2021.
• 2020. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom studiju i na stručnom studiju u razdoblju 2015.-2020.
• 2020. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom studiju i na stručnom studiju u ak.god. 2019./2020.
• 2019. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom studiju u ak.god. 2018./2019.
• 2019. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju u razdoblju 2014.-2019.
• 2018. Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom studiju u ak.god. 2017./2018.
• 2018. Nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad
• 2017. Nagrada Mijo Mirković za sveučilišni udžbenik Organizacija
• 2016. Nagrada za najbolji rad na konferenciji
• 2006. Dekanova nagrada za prosjek ocjena
• 2006. Dekanova nagrada za diplomski rad (mentor: prof. dr. sc. Lovorka Galetić)
• 2006. Rektorova nagrada za istraživački rad (mentor: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić)
• 2005 - 2006. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu

 


KOMPJUTORSKE VJEŠTINE
• MS Office paket
• SPSS, R, MPlus

STRANI JEZICI
• Engleski (aktivno, 2006. TOEFL test, 2001. certificate in Advanced English)
• Njemački (pasivno)
• Hebrejski (pasivno u govoru i pismu)

ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI

​• 2023.- "GENPROCURE - Gender Equality in Public Procurement", URBACT IV, član lokalne grupe​

• 2022.- "EUSolis - Solidary EU for inclusive society", Jean Monnet Action, voditelj: izv. prof. sr. sc. Kosjenka Dumančić
• 2021.- "
Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti između heterogenosti i homogenosti", voditelj: izv. prof. dr. sc.T. Hernaus (financira HRZZ)

• 2018.-2021. "Implicit personality, decision making and organizational leadership", voditelj: izv. prof. dr. sc. Z. Galić, Filozofski fakultet u Zagrebu (financira HRZZ)
• 2015.-2018. "Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi", voditeljica: prof. dr. sc. L. Galetić (financira HRZZ)
• 2015.-2018. "Prepreke i potencijali razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi", voditeljica: izv. prof. dr. sc. B. Knežević (financira HRZZ)
• 2018. "Komparativno istraživanje dizajna posla: kulturološke, sektorske, organizacijske, radne i sociodemografske specifičnosti," voditelj: izv. prof. dr. sc. T.Hernaus (financira UNIZG)
• 2017. "Razvoj funkcije organizacijskog dizajna u hrvatskim poduzećima", voditelj: doc. dr. sc. T. Hernaus (financira UNIZG)
• 2015. "Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru", voditelj: doc. dr. sc. T. Hernaus (financira UNIZG)
• 2014. "Praksa i perspektive nagrađivanja zaposlenika u hrvatskim poduzećima", voditeljica: prof. dr. sc. L. Galetić (financira UNIZG)
• 2007. - 2012. „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“; voditelj: prof. dr. sc. L. Galetić (financira MZOŠ)
• 2008. „Oblikovanje novog sustava upravljanja DIOKI grupom“, voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić
• 2007. „Koncepcija i provedba poslovne strategije Croatia osiguranja d.d.“; voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić


ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA
• European Academy of Work and Organizational Psychology

• European Group for Organization Studies
• CRANET (The Cranfield Network on International Human Resource Management)

• British Academy of Management
• Hrvatsko društvo ekonomista

RECENZENT

​• Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
​• European Management Journal, Asia-Pacific Journal of Human Resource Management, EuroMed Journal of Business

• International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, Tourism and Hospitality Management 
Slovenian Journal of Public Health, Central European Public Administration Review, Economic and Business Review
• Ekonomski pregled, Društvena istraživanja, Ekonomska istraživanja, Management: Journal of Contemporary Management Issues 
• Poslovna izvrsnost, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
• konferencije: HDE Godišnje savjetovanje ekonomista (2021), Slovenian Academy of Management (2020), European Academy of Management Conference (2017), International conference "An Enterprise Odyssey" (2016, 2020), Academy of Management Annual Meeting (2015) 

FUNKCIJE U KARIJERI

• 2018 - danas, tajnica II. generacije SPDS-a Upravljanje ljudskim potencijalima
• 2018 - danas, član Fakultetskog odbora za digitalizaciju
• 2018 - 2020, član Fakultetskog tima za razvoj i inovacije 

• 2014 - danas, član Vijeća diplomskog studija Menadžment
• 2006 - 2016, organizacijska podrška na međunarodnoj konferenciji "An Enterprise Odyssey"

NASTAVA

• Organizacija (preddiplomski studij, 2007.- 2018.)
• Osnove menadžmenta (preddiplomski studij, 2007.-2008.)
• Uvod u menadžment (dodiplomski studij, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2007.-2008.)
• Menadžment ljudskih potencijala (dodiplomski i preddiplomski studij, 2007.-2009.)
• Projektni menadžment (preddiplomski studij, 2008.-2009.)
• Kompenzacijski menadžment (preddiplomski studij, 2008.-2010., diplomski studij, 2010.- )
• Menadžment promjena (diplomski studij, 2009.-2011.)
• Razvoj organizacije (diplomski studij, 2010.-)
• Menadžerske vještine (diplomski studij, 2016.-)
• Menadžerske vještine za poduzetnike (diplomski stručni studij, 2016.-)
• Upravljanje nagrađivanjem u malim i srednjim poduzećima (diplomski stručni studij, 2016.-)
• Management Skills (diplomski studij na engleskom jeziku, 2016.-.)
• Compensation Management (diplomski studij na engleskom jeziku, 2016.-.)
• Osnove organizacije i menadžmenta (SPDS OiM, 2018. - )
• Razvoj menadžerskih vještina (
SPDS OiM, 2018. - )
• Menadžment (integrirani sveučilišni studij, 2019. - )
• Motivation and Performance in Organizations (2021. -)
• Ethics and Diversity in Leadership (2021. -)


OSTALO
• 2014-2022. mentor na više od 100 završnih i diplomskih radova od kojih su 4 nagrađena Dekanovom ili Rektorovom nagradom


PODRUČJE ISTRAŽIVAČKIH INTERESA
Primarno područje interesa: motiviranje i nagrađivanje zaposlenika, fleksibilni radni aranžmani, ocjenjivanje radne uspješnosti, dizajn posla
Sekundarno područje interesa: menadžerske vještine, emocionalna inteligencija, motivacija i zadovoljstvo studenata


Europass - hrvatski
Europass - English