Milka Rimac Bilušić, univ. spec. oec.

Povratak na katedru
Milka Rimac Bilušić, univ. spec. oec.
Ime i prezime
Milka Rimac Bilušić
Kabinet
A406
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju putem Meet platforme uz prethodnu najavu mailom
Biografija
OSOBNI PODACI
Ime i prezime: Milka Rimac Bilušić
Datum rođenja: 23.9.1988.

OBRAZOVANJE
2019. – danas.: Ekonomski fakultet Zagreb, Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Ekonomija i Poslovna ekonomija“
2015. – 2019.: Ekonomski fakultet Zagreb, Poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“
2011. – 2013.:  Ekonomski fakultet Zagreb, Diplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment
2007. – 2011.:  Ekonomski fakultet Zagreb, Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije
2003. – 2007.: XI. gimnazija, Zagreb


RADNO ISKUSTVO
1/2019  – danas: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Asistent na Katedri za organizaciju i menadžment
11/2017 – 1/2019: Zagrebačka banka d.d.
Starija specijalistica za plaćanje, nagrađivanje, beneficije i upravljanje troškovima osoblja
10/2018 – 1/2019: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Vanjski suradnik na kolegiju Menadžment ljudskih potencijala (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij)
12/2014 – 11/2017: Adecco Hrvatska d.o.o.
Konzultant za ljudske potencijale
10/2014 – 2/2016:  Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Vanjski suradnik na kolegijima Menadžment (preddiplomski studij), Management (preddiplomski studij na engleskom jeziku), Menadžerske vještine (diplomski studij)
5/2013 – 12/2014: Orbico d.o.o.
Asistent u marketingu, divizija Mattel i divizija Shell


ZNANSTVENI RADOVI
2013.     Vidović, M., Rimac, M. (2013.), Percepcije studentske populacije u Hrvatskoj o ulozi i korisnosti sindikata, Zbornik radova okruglog stola Uloga sindikata u suvremenome društvu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 75-98.
2012.     Pološki Vokić, N., Rimac, M. (2012.), Managerial competencies for sustainable future – perceptions of graduate students, Proceedings of the 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future“, Ekonomski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 712-733.


PRIZNANJA I NAGRADE
2012.     Rektorova nagrada za studentski rad na temu „Istraživanje obilježja Generacije Z – Radi li se zaista o novoj generaciji zaposlenika?“, mentor prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić
2011.     Dekanova nagrada za izvrstan završni rad na temu „Menadžerske kompetencije“, mentor prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić