Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

menadžment neprofitnih organizacija, poslovna organizacija, globalno upravljanje organizacijama