Javna obrana teme doktorskog rada

Postupak obrane teme doktorskog rada
1. Nakon što Odbor za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora imenovano Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene obrane teme doktorskog rada, a Referada za poslijediplomske studije obavijest o održavanju javne obrane teme objavljuje na Oglasnoj ploči Referade za poslijediplomske studije i na mrežnoj stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju u 15 minuta pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti:
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada imenovano Povjerenstvo ispunjava Izvješće s javne obrane teme doktorskog rada Obrazac DR. SC. -02 - Ocjena teme doktorskog rada te ih podnosi Odboru za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u dva vlastoručno potpisana primjeka, u roku za prikupljanje materijala za sjednicu Odbora.


JAVNE OBRANE TEMA DOKTORSKIH RADOVA:
 
1. Javna obrana teme doktorskog rada  „Dimenzije i odrednice etičkog ponašanja potrošača u e-trgovini“,  kandidata DS - 48 - 2017 održat će se u četvrtak 1. rujna 2022. godine u 16:00 sati u dvorani  51 i preko Google Meet- a, putem poveznice: https://meet.google.com/hiy-gvjs-tnr, ispred Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:
 
  1. Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach -predsjednica Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Blaženka Knežević - mentorica i članica Povjerenstva
  3. Prof. dr. sc. Bartłomiej Pierański- član Povjerenstva
 
2. Javna obrana teme doktorskog rada  „Odrednice upravljanja sigurnosnim rizicima u srednjim i velikim poduzećima iz domene nacionalne kritične infrastrukture Republike Hrvatske sukladno normi ISO 31000:2018“,  kandidata DS - 23 - 2021 održat će se u srijedu 7. rujna 2022. godine u 10:00 sati u dvorani  51., ispred Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković (predsjednik Povjerenstva)
2. Prof. dr. sc. Tonći Lazibat (mentor i član povjerenstva)
3. Izv. prof. dr. sc. Anita Peša ( članica Povjerenstva)