Hrvatska zaklada za znanost odobrila financiranje istraživačkog projekta MULTIORGDUAL

Hrvatska zaklada za znanost je završila postupak vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Istraživački projekti“ (IP-2020-02). Na temelju rezultata istorazinskoga vrednovanja i završnog vrednovanja nadležnog panela Upravni odbor Zaklade donio je odluku o financiranju pet projekata iz znanstvenog polja ekonomije. Među pozitivno ocijenjenim i odobrenim projektima nalazi se i projektni prijedlog „Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti između heterogenosti i homogenosti“ (akronim MULTIORGDUAL) voditelja dr. sc. Tomislava Hernausa, izvanrednog profesora na Katedri za organizaciju i menadžment.

Glavna svrha četverogodišnjeg MULTIORGDUAL istraživanja (2021.-2025.) jest utvrditi i objasniti kako i zašto dolazi do razlika u performansama uslijed isprepletenih organizacijskih dualnosti prisutnih na različitim razinama analize. Specifično, bit će promatrano kako dizajnerske dualnosti prisutne na razini posla, tima/odjela i/ili organizacije kao sustava stvaraju veći broj organizacijskih konfiguracija i do kojih razmjera ove opcije dizajna (tj. arhitekture dualnosti) predstavljaju idealan profil, suboptimalnu ili konfiguracijsku jednakokonačnost.

Projektni tim koji se sastoji od istraživača s hrvatskih (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu) i stranih sveučilišta/poslovnih škola (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Erasmus University Rotterdam, Tilburg University, Edinburgh Business School, BI Norwegian Business School, Norwegian University of Life Sciences, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beogradu) namjerava prepoznati višerazinske obrasce dizajniranja organizacija koji proizlaze iz različitih izvora organizacijske heterogenosti. Identificiranjem specifičnih setova obilježja dizajna unutar pojedine razine, kao i između različitih razina utjecaja na performanse na operativnoj razini, proširit će se ne samo postojeće teorijske spoznaje i omogućiti bolje razumijevanje utjecaja koji strategija ima na poslovne performanse, nego i ponuditi jasne praktične implikacije za menadžere o tome kako pristupiti i razriješiti zagonetku meta-dualnosti heterogenosti-homogenosti unutar njihovih organizacija.