ERASMUS+ projekt TERRAGOV

Temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Erasmus+ partnerstva u području visokog obrazovanja) prihvaćeno je financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe“ (akronim TERRAGOV). Projekt doprinosi boljem razumijevanju dobrog upravljanja, posebice u vrijeme krize te optimalnim načinima za izgradnju institucionalne otpornosti suradnjom javnih i privatnih aktera u društvu. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu (KA 2-Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi, KA203- Strateški projekti), a voditeljice projekta su doc. dr. sc. Ana Aleksić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Nositelj projekta je University of Iceland iz Islanda, a na projektu će uz Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao partneri sudjelovati  i Academia De Studii Economice Din Bucuresti i Omega Trust Srl iz Rumunjske, Vilniaus Universitetas iz Litve te Universidad Complutense de Madrid iz Španjolske.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.