Ekonomski fakultet - Zagreb partner na ESIF projektu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije su na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za “Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv” (KK.01.1.1.04.), pokrenutog unutar prioritetne osi 1 “Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija” Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (financiranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj), odobrili financiranje projektnog prijedloga pod nazivom „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ (KK.01.1.1.04.0034., akronim: USBSE). Prijavitelj projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić, a voditelj projekta na partnerskoj instituciji, Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić. U projektnim aktivnostima sudjelovat će, uz prijavitelja, ukupno dvije partnerske institucije; Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Europska komisija prijedlogom paketa energetskih mjera „Čista energija za sve Europljane“ nastoji promijeniti model tržišta električne energije mijenjajući pri tome položaj distribucijskog sustava te njegovih korisnika. Definiraju se novi pojmovi i tržišni subjekti, poput distribuiranih izvora fleksibilnosti te agregatora. Distribuirani izvori fleksibilnosti su svi korisnici distribucijske mreže koji su u mogućnosti mijenjati snagu koju isporučuju/preuzimaju iz mreže u skladu s tržišnim/mrežnim signalima. Budući da su korisnici distribucijske mreže manjih instaliranih snaga u odnosu na velike tržišne igrače (elektrane priključene na prijenosnu mrežu, trgovce i opskrbljivače električne energije) njihov nastup na tržištu električne energije predviđen je posredstvom novih veleprodajnih sudionika – tzv. agregatora distribuiranih izvora fleksibilnosti. Svrha projekta je smanjiti troškove električne energije korisnicima u zgradarstvu te omogućiti korisnicima elektroenergetske mreže aktivno sudjelovanje u pogonu sustava, čime se povećava njegova sigurnost. Navedeno će se postići razvojem umreženog stacionarnog sustava za pohranu energije u baterijama. Proizvod ima tri osnovne značajke: i) smanjuje vršnu potrošnju korisnika mreže; ii) prebacuje potrošnju iz skuplje (dnevne) u jeftiniju (noćnu) tarifu; iii) omogućuje sudjelovanje u pružanju rezerve operatoru sustava. Predmetni proizvod od velike je važnosti za moderni elektroenergetski sustav jer omogućuje integraciju veće količine obnovljivih izvora energije. Naime, u klasičnom elektroenergetskom sustavu potrošači su bili pasivni, a zadatak upravljivih konvencionalnih generatora (plinski, nuklearni, termo i hidro agregati) bio je pratiti krivulju potrošnje sustava. Porastom udjela obnovljivih izvora energije sve je više neupravljivih i slabo upravljivih proizvođača električne energije (vjetroelektrane i solarne elektrane) te se balansiranje sustava prebacuje na stranu potrošnje koja postaje aktivni sudionik elektroenergetskog sustava. Aktivni potrošači koji mogu pomicati svoju potrošnju u vremenu, tako da koincidira s proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije, ključni su za vrlo visoki udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, te posljedično održivi razvoj modernog društva.