Ekonomski fakultet Zagreb nositelj HRZZ projekta REPINPUBSEC

U okviru "Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA" Hrvatska zaklada za znanost je odobrila financiranje projekta IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA (CHALLENGES OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING BY PUBLIC SECTOR ENTITIES IN THE CHANGING USER NEEDS ENVIRONMENT) (akronim REPINPUBSEC).

Razdoblje trajanja projekta je 1. listopada 2019. - 31. svibnja 2023. godine. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, a voditeljica projekta je prof. dr. sc. Vesna Vašiček.

Projektom se nastoji ujediniti znanstveni i stručni potencijal u domovini i dijaspori te se teži ostvarenju sljedeća tri cilja:
1. istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini,
2. istraživanja koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu te
3. projekti koji pomažu razvoju istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj.

Posebno je važan mogući doprinos dijaspore u razvoju karijera mladih hrvatskih znanstvenika te u prijenosu i primjeni novih znanja i tehnologija u Hrvatskoj.

Područja istraživanja na projektu su:
- Računovodstvo i financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora (JS): kako odgovoriti izazovu promjenjivih i rastućih zahtjeva korisnika informacija? te
- Integrirano izvještavanje kao novi izazov za jedinice JS i odgovor na integrirano razmišljanje: ima za cilj istražiti mogućnosti primjene integriranog izvještavanja koje pored financijskog izvještavanja uključuje i nefinancijsko izvještavanje te predstavlja novi izazov, ali i veliki potencijal za korištenje u jedinicama JS.

Na projektu su zaposlena dva doktoranda na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija o aktivnostima projekta dostupno je na službenoj stranici projekta (LINK).

 *Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.