Studentske participacije

STUDENTSKE PARTICIPACIJE ZA INTEGRIRANE SVEUČILIŠNE STUDIJE I PREDDIPLOMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. 

Državljani Republike Hrvatske i ostalih zemalja članica Europske unije koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija u statusu redovitog studenta plaćaju studentsku participaciju prema odlukama Vlade RH, Senata Sveučilišta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta – Zagreb. U proteklim akademskim godinama redovitim studentima, koji po prvi puta upisuju prvu godinu studija, studentsku participaciju je u cijelosti podmirivala Vlada RH iz sredstava državnog proračuna. U slučaju da Vlada RH ne osigura sredstva za podmirenje troškova studija redovitim studentima u tekućoj akademskoj godini, Fakultet će postupiti sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu i zatražiti plaćanje participacije od upisanih studenata u visini od 7.200 kuna.
 
Sukladno odlukama Senata Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta  Zagreb utvrđene su i ostale visine studentskih participacija:

  • Redovitim studentima koji su već jednom iskoristili pravo financiranja participacije od strane Vlade RH, studentska participacija iznosi 7.200 kuna,
  • Izvanrednim studentima Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija i Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija studentska participacija iznosi 7.200 kuna,
  • Redovitim studentima stranim državljanima zemalja koje nisu članice Europske unije za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija studentska participacija iznosi 16.500 kuna,
  • Redovitim i izvanrednim studentima Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business i Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku Bachelor Degree in Economics studentska participacija iznosi 28.000 kuna,
  • Izvanrednim studentima Preddiplomskog stručnog studija Poslovna ekonomija studentska participacija iznosi 7.200 kuna.
 
Naknada za upisne materijale za prvu godinu iznosi 500,00 kn. Više informacija kako popuniti obrazac naloga za plaćanje nalazi se ovdje.