Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Ime i prezime
Izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
Kabinet
A 10
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Ponedjeljak: 13:00 - 15:00
Biografija

Europass CV na hrvatskom jeziku 

Europass CV na engleskom jeziku


Prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić

Školovanje:

 • 1987. godine maturirala na CUO 'Petar Levantin' Metković, ekonomsko usmjerenje
 • 1992. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 
 • 1997. godine magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju 'Organizacija i management' na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 
 • 2002. godine obranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu  

Karijera i iskustvo:

 • 1993. godine izabrana u zvanje mladog istraživača na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 • 1997. godine izabrana u zvanje asistenta 
 • 2002. godine izabrana u zvanje višeg asistenta 
 • 2006. godine izabrana u zvanje docenta

Funkcije u karijeri:

 • od lipnja 2010. Prodekanica za nastavu, studente i upravljanje kvalitetom
 • šk./god. 2003./04. bila je član Fakultetskog vijeća
 • šk./god 2003./04. bila je član Odbora za nagrade studenata i studentskih radova 
 • šk./god 2003./04. bila je član organizacijskog odbora međunarodne konferencije «21 Annual Conference of European Association of Law and Economics», 23-25. 09. 2004., Ekonomski fakultet Zagreb.
 • od šk./god 2002./2003. član je Povjerenstva za razredbeni postupak na Ekonomskom fakultetu Zagreb

Studijski boravci u inozemstvu:

 • 1997. godine - studijski boravak na College of Business and Economics, University of Kentucky, Lexington, SAD

Znanstveni projekti:

 • od 1993. do 1995. godine - istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije "Istraživanje zakonitosti razvoja suvremenog poduzeća" (voditelj prof. dr. sc. Vitomir Gašparović)
 • od 2002. do 2006. godine - istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije "Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije" (voditeljica prof. dr. sc. Lovorka Galetić)
 • od 2007. godine - istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije "Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda pri ulasku Hrvatske u EU" (voditeljica prof. dr. sc. Nataša Renko) 
 • od 2007. godine - istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije "Organizacija kao izvor konkurentske prednosti Hrvatskih poduzeća" (voditeljica prof.dr.sc. Lovorka Galetić)

Stručni projekti:

 • projekti iz područja strategije, kompenzacijskog menadžmenta i menadžmenta zaštite okoliša

Područje rada:

 • poslovna strategija; organizacija; korporativni menadžment zaštite okoliša; menadžment

Članstvo u domaćim i inozemnim organizacijama, stručnim društvima, uredništvu časopisa i sl.:

 • član Vijeća društveno humanističkog područja
 • član Hrvatskog društva za kvalitetu
 • član Hrvatskog društva ekonomista
 • član uredništva časopisa Poslovna izvrsnost/Business Excellence, Hrvatski institut za kvalitetu