Prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Tomislav Hernaus
Ime i prezime
prof. dr. sc. Tomislav Hernaus
Kabinet
A 405
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Prema dogovoru putem e-maila
Biografija

Tomislav Hernaus je redoviti profesor na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pridruženi profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu, a dodatno se znanstveno se usavršavao u inozemstvu pri čemu treba posebno naglasiti šestomjesečni studijski boravak na Marshall School of Business, University of Southern California, trotjedni boravak na BI Norwegian Business School, Oslo kao i jednotjedni boravak na Vienna University of Economics and Business u Beču.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku iz kolegija Organizacija, Dizajniranje organizacije i Upravljanje poslovnim procesima. Na matičnom fakultetu razvio je i u nastavni plan i program uveo kolegije Upravljanje poslovnim procesima (integirrani studij), Leading Organization Design (Master program Leadership) i Primijenjena organizacijska istraživanja (specijalistički poslijediplomski studij). Također, jedan je od pokretača sveučilišnog specijalističkog poslijediplomskog studija Upravljanje ljudskim potencijalima pri Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija Organizacija i menadžment.

U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je više od 100 radova, među kojima dva sveučilišna udžbenika, dvije znanstvene monografije, tri uredničke knjige, više od dvadeset poglavlja u knjigama te veći broj znanstvenih članaka u međunarodno priznatim časopisima kao što su Human Resource Management JournalHuman Resource Development Quarterly, European Management Journal, Journal of Knowledge Management, Employee Relations, Business Process Management Journal, Expert Systems with Applications, Journal of Organizational Change Management, Journal of Managerial Psychology i dr. Za svoja znanstvena dostignuća dobitnik je nekolicine priznanja između kojih treba istaknuti CEEMAN Researcher of the Year 2021Državnu nagradu za znanost za 2008. godinu Hrvatskog sabora, Emerald/EMBRI Business Research Award for Emerging Researchers 2012/2013, Emerald Highly Commended Award Winner (Literati Awards for Excellence) i dr. Sudjelovao je u izradi više od 20 stručnih studija. Na osnovu stečenih praktičnih znanja primio je i Certificate in Organization Design Centra za efektivne organizacije iz Los Angelesa te BPM Certificate of Training stručnog udruženja BPMInstitute.org.

Trenutno vodi istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (Višerazinske konfiguracije organizacijskog dizajna: razumijevanje dualnosti između heterogenosti i homogenosti, 2021.-2025.), a bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla, 2015.-2018.). Aktivno sudjeluje i u radu stručnog udruženja Academy of Management, pri kojem obnaša funkciju HR-Division ambasadora za Hrvatsku. Višegodišnji je član programskog odbora međunarodne konferencije koju organizira Slovenska akademija za menadžment i ko-urednik časopisa Dynamic Relationships Management Journal. Pridruženi je urednik časopisa European Management Journal. Član je uredivačkog odbora časopisa Baltic Journal of Management i Management: Journal of Contemporary Management Issues. Primarno područje njegova istraživačkog interesa jest unaprjeđenje prakse dizajniranja poslovnih sustava primjenom višerazinskog pristupa.

Cjeloviti životopis na hrvatskom jeziku
Cjeloviti životopis na engleskom jeziku (Full CV in English)

Životopis na hrvatskom jeziku (Europass format)
Curriculum vitae (Europass form