Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus
Ime i prezime
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus
Kabinet
A 405
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 16:00 - 17:00
Biografija

Tomislav Hernaus je izvanredni profesor na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pridruženi profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (2016.-2020.). Doktorirao je 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu, a dodatno se znanstveno se usavršavao u inozemstvu pri čemu treba posebno naglasiti šestomjesečni studijski boravak na Marshall School of Business, University of Southern California, trotjedni boravak na BI Norwegian Business School, Oslo kao i jednotjedni boravak na Vienna University of Economics and Business u Beču.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na hrvatskom i engleskom jeziku iz kolegija Organizacija, Dizajniranje organizacije i Upravljanje poslovnim procesima. Na matičnom fakultetu razvio je i u nastavni plan i program uveo obvezni kolegij Upravljanje poslovnim procesima (diplomski studij Menadžment). Također, jedan je od pokretača sveučilišnog specijalističkog poslijediplomskog studija Upravljanje ljudskim potencijalima pri Sveučilištu u Zagrebu. Voditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija Organizacija i menadžment.

U svojoj dosadašnjoj karijeri objavio je više od 70 radova, među kojima dva sveučilišna udžbenika, znanstvenu monografiju, uredničku knjigu, 23 poglavlja u knjigama te veći broj znanstvenih članaka u međunarodno priznatim časopisima kao što su Human Resource Management JournalJournal of Knowledge Management, Employee Relations, Business Process Management Journal, Expert Systems with Applications, Journal of Organizational Change Management, Journal of Managerial Psychology i dr. Za svoja znanstvena dostignuća dobitnik je nekolicine priznanja između kojih treba istaknuti Državnu nagradu za znanost za 2008. godinu Hrvatskog sabora, Emerald/EMBRI Business Research Award for Emerging Researchers 2012/2013, Emerald Highly Commended Award Winner (Literati Awards for Excellence) i dr. Sudjelovao je u izradi više od 20 stručnih studija. Na osnovu stečenih praktičnih znanja primio je i Certificate in Organization Design Centra za efektivne organizacije iz Los Angelesa te BPM Certificate of Training stručnog udruženja BPMInstitute.org.

Bio je voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla). Aktivno sudjeluje i u radu stručnog udruženja Academy of Management, pri kojem obnaša funkciju HR-Division ambasadora za Hrvatsku. Višegodišnji je član programskog odbora međunarodne konferencije koju organizira Slovenska akademija za menadžment i ko-urednik časopisa Dynamic Relationships Management Journal. Član je uredivačkog odbora časopisa European Management Journal i Baltic Journal of Management. Primarno područje njegova istraživačkog interesa jest unaprjeđenje prakse dizajniranja poslovnih sustava primjenom višerazinskog pristupa.

Cjeloviti životopis na hrvatskom jeziku
Cjeloviti životopis na engleskom jeziku (Full CV in English)

Životopis na hrvatskom jeziku (Europass format)
Curriculum vitae (Europass form