Obavijest studentima koji upisuju 4. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije i biraju modul u akademskoj godini 2023./2024.

Studenti Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije koji prvu put upisuju četvrtu godinu, modul biraju u jednom krugu koji će se održati 26. rujna 2023. godine od 08:00 do 14:00 sati.

Redoviti studenti prilikom odabira modula mogu birati između redovitog ili izvanrednog statusa, a izvanredni studenti samo izvanrednog.

Ako redoviti student upisuje izvanredni modul, promjenu statusa mora zatražiti putem e-zamolbe te je u e-zamolbu za upis uz sve ostalo potrebno, dužan dostaviti i Rješenje o promjeni statusa.

Rezultati odabira modula će biti objavljeni 26. rujna 2023. do 18:00.

Studenti koji biraju modul dužni su predati e-zamolbu za upis (način opisan ovdje) od 26. rujna (nakon objave rezultata) do 28. rujna 2023. godine.

Studenti koji upisuju četvrtu godinu i biraju modul, izborne kolegije također mogu odabrati putem Burze izbornih kolegija ali samo na JEDNOM od dva moguća kruga (više o odabiru izbornih kolegija na Burzi možete pročitati ovdje).

Ako student unatoč obavijesti odabere izborne kolegije na oba kruga uvažit će mu se isključivo kolegiji navedeni na prvom krugu Burze.

Tip zamolbe isključivo mora biti: E-zamolba za upis studenata s Burze.​

Studenti koji upisuju 4. godinu i biraju modul NE UPISUJU se putem Studomata nego samo šalju e-zamolbu.

Studenti koji su izborne kolegije birali putem Burze ne moraju ih navoditi u e zamolbi, a oni koji nisu imali pravo na Burzu navode željene izborne i stavljaju još nekoliko rezervnih izbornih kolegija.

VAŽNA NAPOMENA: Ako student ne preda e-zamolbu za upis u navedenom terminu, njegov odabir modula se poništava te će naknadnom molbom moći zatražiti odabir modula ali samo tamo gdje je ostalo mjesta u kvoti.