Upisi studenata u više godine studija u akademsku 2023./2024. godinu

Upisi studenata u više godine za akademsku godinu 2023./2024. odvijat će se u potpunosti online.
 
Upisi studenata odvijat će se u razdoblju od 16. rujna 2023. (od 08:30) do 27. rujna 2023. (do 23:59). Studenti u tom razdoblju upis obavljaju putem Studomata.
 
Studenti su dužni obaviti upis u ISVU sustav i popuniti e-zamolbu za upis u zimski semestar.
 
Studenti koji se NE UPISUJU sami u ISVU sustav su
 • studenti s rješenjima (bilo koje vrste), 
 • ponavljači završnih godina studija (tzv. „apsolventi“), 
 • studenti koji su izborne kolegije birali putem Burze izbornih kolegija, 
 • studenti koji upisuju prvi put  IV. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog  studija Poslovne ekonomije i  biraju modul
 
NAPOMENA: Studenti iz gore navedene skupine koji se ne upisuju sami u ISVU sustav (osim IV. godine) e-zamolbom mogu zatražiti upis i u razdoblju upisa dva kruga Burze.
 

SVI studenti su dužni popuniti e-zamolbu!!!
 

Studenti pristupaju sustavu putem poveznice https://student.efzg.hr.
 
Ako niste u mogućnosti pristupiti sustavu molimo Vas da promijenite svoju lozinku za pristup AAI@Edu sustavu putem https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke.
 
Nakon promijene lozinke sustavu https://student.efzg.hr pristupate sa svojom novom lozinkom.
 
 1. Odaberete ikonu e-zamolba 
 
 1. Popunite sve navedene rubrike i priložite potrebnu dokumentaciju (popis niže u tekstu)
 
 1. Nakon što ste sve popunili i POHRANILI slijedit će poruka da je e-zamolba PREDANA
 
 1. Nakon što djelatnik provjeri popunjen obrazac i ustanovi da je sve u redu, potvrdit će vaš upis u ISVU sustavu i prikazat će se da je e-zamolba za upis ODOBRENA

 
 
Time je vaš upis završen.
 
NAPOMENA: Status molbe ODOBRENO u sustavu https://student.efzg.hr ne znači da je molba riješena. Rješenje će vam biti dostavljeno na mail adresu koju ste naveli u molbi. Rješenje se s potrebnim dodacima  nakon primitka ponovo dostavlja kroz e-zamolbu vodeći računa o tipu zamolbe (upis zimskog/ljetnog semestra, promjena kolegija, ostalo i sl.). Navedeno se odnosi samo na tipove e-zamolbe kojom se traži nešto više od čistog upisa (nastavak studija, promjenu statusa, izbornog kolegija i sl.). Prilikom slanja za tip e-zamolbe upis u zimski semestar ne izdaje se rješenje.
 
U e-zamolbu je potrebno pohraniti:
 • dokaz o uplati za troškove upisa na iznos 53,09 € (troškove upisa plaćaju SVI studenti)
 • dokaz o uplati troškova školarine (pogledati Odluke o participacijama objavljene na web stranici Ekonomskog fakulteta Zagreb, a ne Studomat)
 • rješenje (bilo koje vrste)
 
Studenti koji su ostvarili potreban broj ECTS bodova za upis u višu godinu, upisuju SVE predmete zimskog semestra, bez obzira na broj neostvarenih bodova u prijašnjim zimskim semestrima.
 
Studenti koji nisu ostvarili potreban broj ECTS bodova tzv. ponavljači, dopisuju predmete zimskog semestra više godine kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS boda. Potrebno je zbrojiti sve nepoložene bodove iz prijašnjih zimskih semestara i izračunati koliko se bodova može dopisati kako bi ukupno opterećenje bilo 30-33 ECTS-a (primjer: nepoloženih 18 ECTS-a, može se dopisati 12 ECTSa)
 
NAPOMENA: Studentska referada će studentu upisati ono što je dozvoljeno upisati, a ne sve ono što je student naveo u e-zamolbi. Nakon što je upis obavljen u cijelosti, student je dužan odmah provjeriti upisni list u ISVU sustavu te u slučaju nejasnoća ili moguće pogreške kontaktirati referenta.
 
Kolegiji se nalaze u Redu predavanja koji je objavljen na kraju ove obavijesti.
 
Studenti koji prvi put upisuju IV. godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, odabiru modul putem aplikacije temeljem težinskog prosjeka ocjena. Obavijest o upisima nalazi se ovdje
 
Studenti III.,IV. I V. godine koji su izborne kolegije birali putem Burze izbornih kolegija odabiru kolegije putem aplikacije temeljem težinskog prosjeka ocjena. Obavijest o upisima nalazi se ovdje.
 
Za studente IV. godine prijediplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji putem molbe zatraže prelazak na Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, odabir modula odvijat će se nakon što se provede odabir modula za studente koji prvi put upisuju IV. godinu Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti. Odabir modula za ove studente provodit će se putem molbi od 28. – 30.09.2023. godine. Molbe se predaju u Urudžbeni ured. U molbi je potrebno navesti pet željenih modula po prioritetu za upis. Uz molbu su studenti obvezni priložiti prijepis ocjena. Upis ovih studenata provodit će Studentska referada.
 
Potvrde o upisu u akademsku godinu 2023./2024. studenti mogu izvaditi putem sustava e-građani ili dolaskom u Studentsku referadu. Potvrde i prijepise ocjena ne šaljemo mailom.
 
Studenti koji nisu upisani u tekuću godinu (2022./2023.), molbe predaju u Urudžbeni ured.
 
Rješenja studentskih molbi studentima će biti dostavljena e-mailom na adresu koju su naznačili na molbi.
 

Uplata participacija obavlja se na račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb:

IBAN: HR0723600001101351242 
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB studenta (OBAVEZAN PODATAK!)
 
OBAVEZNO RAZDVOJITI UPLATU ŠKOLARINE I UPLATU UPISNINE (53,09 €)!