O radionici

Radionica o izradi diplomskog rada namijenjena je studentima 4. i 5. godine studija (primarno smjera Marketing, ali i ostalih srodnih smjerova) i organizirana je kao izvannastavna aktivnost s dodjeljenim ECTS bodovima. Program će se izvoditi kroz 30 školskih sati (i 30 sati samostalnog rada studenta), kroz razdoblje od dva tjedna. Radionica će se održavati na hrvatskom jeziku. Studentima će tijekom radionice biti dostavljeni svi potrebni materijali.

Cilj programa je dodatno obrazovati studente i pripremiti ih za uspješnije savladavanje procesa oblikovanja i izrade diplomskog rada. Studentima će se pojasniti proces akademskog pisanja te sam proces prijave, izrade i obrane diplomskog rada s naglaskom na područje marketinga i srodna područja. Tijekom programa studentima će se pružiti znanja vezana uz prikupljanje i analizu znanstvene i stručne literature, kao i provođenje primarnih istraživanja, načine obrade i prezentacije prikupljenih primarnih podataka.

Navedeni program kreirale su i izvode voditeljice programa doc. dr. sc. Morana Fudurićdoc. dr. sc. Sandra Horvat te dr. sc. Tanja Komarac.

Po uspješnom završetku radionice (izvannastavne aktivnosti) studenti dobivaju 2 ECTS boda. Više informacija o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti mogu se naći na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu.
 

povratak na naslovnicu -