Ljubomir Martić

Ljubomir Martić bio je hrvatski matematičar i ekonomist (Knin, 4. IV. 1922 – Zagreb, 19. VIII. 2017). Završio je studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1949.), gdje je i doktorirao (1957.). Od 1949. radio je na Ekonomskom fakultetu - Zagreb; 1967–92. u zvanju je redovitog profesora predmeta Matematičke metode za ekonomske analize i Operacijska istraživanja. Dugogodišnji je voditelj Seminara iz matematičkog programiranja na Institutu za matematiku Sveučilišta u Zagrebu, potom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, na kojem je uveo i predavao predmet Programiranje i teorija igara. Usavršavao se na nekoliko sveučilišta u SAD-u. Bio je član Međunarodnog ekonometrijskog društva te uredništva nekoliko stručnih časopisa. Napisao je više znanstvenih radova i knjiga iz primijenjene matematike (primijenjene teorije vjerojatnosti, ekonometrije, matematičkog programiranja i operacijskih istraživanja). Važnija djela: Matematičke metode za ekonomske analize (I–II, 1963–66; 9. izdanje 1992), Primjena matematičkih metoda u ekonomskoj analizi (1971), Nelinearno programiranje (1973), Kvantitativne metode za financijske i računovodstvene analize (1980), Mjere nejednakosti i siromaštva (1986). Dobio je Nagradu za znanost za životno djelo (1990). (Izvor: enciklopedija.hr)


Temeljem članka 3. Pravilnika o nagradi „Ljubomir Martić“, Odbor za nagradu „Ljubomir Martić“ dana 18. rujna 2023. godine raspisuje
Natječaj
za nagradu „Ljubomir Martić“
 
I.
Raspisuje se natječaj za nagradu „Ljubomir Martić“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
II.
Temeljem članka 6. Pravilnika o nagradi „Ljubomir Martić“, nagrade se dodjeljuju za slijedeće skupine radova:
SKUPINA A: doktorske disertacije iz polja ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (sveučilišni poslijediplomski doktorski znanstveni radovi),
SKUPINA B: knjige monografskog sadržaja ili sveučilišni udžbenik koji obrađuju aktualne teme iz polja ekonomija, grana kvantitativna ekonomija,
SKUPINA C: znanstveni radovi iz polja ekonomija, grana kvantitativna ekonomija koji su objavljeni u časopisima, zbornicima ili su na drugi način učinjeni dostupnima znanstvenoj i stručnoj javnosti.
III.
Prijave za dodjelu nagrada zaprimaju se zaključno do 20. listopada 2023. godine kod tajnice Katedre za matematiku gospođe Ruže Papić.

Pravilnik o nagradi Ljubomir Martić


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade Ljubomir Martić za 2022. godinu

Skupina C
Mira Krpan, Ana Pavković i Margareta Gardijan Kedžo
„Sustainability assessment of pension systems of new EU member states using data envelopment analysis with sensitivity and cross-efficiency analysis"
Economic research - Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, eISSN 1848-9664, DOI:10.1080/1331677X.2022.2052335
 
Priznanje Ljubomir Martić za iznimno kvalitetan znanstveni rad - skupina C:

Ilko Vrankić, Tomislav Herceg i Mirjana Pejić Bach 
„Dynamics and stability of evolutionary optimal strategies in duopoly"
Central European Journal of Operations Research, 29 (3), 1001-1019, ISSN 1435-246X, eISSN 1613-9178, DOI:10.1007/s10100-020-00713-6

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRETHODNI DOBITNICI NAGRADE LJUBOMIR MARTIĆ

2021.


Skupina A
Marina Matošec
„Modeliranje učinka fiskalne politike na pouzdanje potrošača kao prediktora ekonomske aktivnosti“
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.

Skupina B
Saša Jakšić, Nataša Erjavec, Anita Čeh Časni
„Metode primijenjene matematičke i statističke analize“
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.

Skupina C
Petar Sorić, Mirjana Čižmešija, Marina Matošec
„EU Consumer Confidence and the New Modesty Hypothesis“
Social Indicators Research, 152(3): 899-921
 
Priznanje Ljubomir Martić za iznimno kvalitetan znanstveni rad:
doc. dr. sc. Vladimir Arčabić
„Sharing is caring: Spillovers and synchronization of business cycles in the European Union“
Economic Modelling, 96(2021): 25-39


2020.

Skupina C
Doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić
„Dynamic portfolio optimization based on grey relational analysis approach“
Expert Systems With Applications, 147, 113207, pp.1-15
 
Priznanje Ljubomir Martić za iznimno kvalitetan znanstveni rad:
Prof. dr. sc.  Ilko Vrankić, prof. dr. sc. Jasminka Šohinger i doc. dr. sc. Mira Krpan
„Economic Analysis of Technology and Properties of Legendre-Fenchel Transformations“
International Journal od Economic Sciences, 8 (2019),2; 159-1832019.

Skupina A:
Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja
doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić

Skupina B:
Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom
prof. dr. sc. Boško Šego, doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo i doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić

Skupina C:
An alternative approach to solving cost minimization problem with Cobb-Douglas technology
prof. dr. sc. Zrinka Lukač i doc. dr. sc. Vedran Kojić

Priznanje Ljubomir Martić
A note on the „Economic Policy Uncertainty Index”
izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić  i  doc. dr. sc. Petar Sorić