Doc. dr. sc. Ivana Lolić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Ivana Lolić
Ime i prezime
Ivana Lolić
Kabinet
B-514
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Srijeda: 12:00 - 14:00
Biografija

CV (Croatian)
CV (English)

Novi smjer na integriranom studiju Poslovna ekonomija Ekonomska analitika