Upute studentima za predaju završnih radova i doktorskih disertacija

Sukladno članku 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 94/2013) i Odluke o tekstu Izjave o akademskoj čestitosti (sjednica Fakultetskog vijeća 17.12.2013.) dekan je donio Upute studentima za predaju završnih radova i doktorske disertacije u elektroničkom obliku. Upute se odnose na sve vrste završnih radova i doktorske disertacije obranjene nakon 01.01.2014. godine.

Upute studentima za predaju završnih radova i doktorske disertacije u elektroničkom i tiskanom obliku

Instructions to students on the submission of final papers and doctoral dissertations in electronic and print format

Izjava o akademskoj čestitosti (.doc)

Statement on academic integrity (.doc)