Obavijesti

OBAVIJEST - PRODULJEN ROK ZA PRIJAVU NA NATEČAJ ZA DEMONSTRATORE


Katedra za računovodstvo raspisuje natječaj za demonstratore za ljetni semestar u akademskoj godini 2023./2024. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1.     životopis u Europass predlošku u .pdf formatu 
2.     Potvrdu o prijepisu i prosjeku ocjena ovjerenu od strane Studentske referade Ekonomskog fakulteta - Zagreb
3.     motivacijsko pismo.

Prijave na natječaj za demonstratore se šalju online u Tajništvo Katedre za računovodstvo na e-mail nsambolic@efzg.hr i Pročelnici Katedre za računovodstvo na e-mail anovak@efzg.hrPrijave se zaprimaju do 1. ožujka 2024. godine do 14:00 sati.
 
Informacija o izabranim demonstratorima bit će objavljena na internetskoj stranici Katedre za računovodstvo najkasnije do 5. ožujka 2024. godine.
 

Katedra za računovodstvoO B A V I J E S T

STRUČNA PRAKSA
Preddiplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer „Računovodstvo i financije“

 
Temeljem Odluke Katedre za računovodstvo, na razini Katedre za računovodstvo u akademskoj godini 2023./2024. za nastavnika mentora stručne prakse na preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija, smjer „Računovodstvo i financije“ za poslove iz područja računovodstva imenovana je izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić.
O B A V I J E S T 

Mole se studenti da nakon položenog ispita (nakon tjedan dana) u ISVU-u studomatu provjere svoju ocjenu. Ako primijete pogrešno unesenu ocjenu trebaju se javiti tajniku Katedre Nikoli Samboliću na e-mail: nsambolic@efzg.hr 
 O B A V I J E S T   O   P R I Z N A V A NJ U   I S P I T A 
 

Priznavanje ispita položenih na domicilnim sveučilištima:

Molbe za priznavanje kolegija koje se podnose Katedri za računovodstvo moraju sadržavati sljedeće elemente:

          - obrazac zamolbe potpisan od strane studenta te detaljno opisano što se traži za priznavanje,
          - original prijepis ocjena i pečat institucije gdje je kolegij položen,
          - syllabus položenog kolegija (za ak. godinu kada je kolegij položen) s pečatom i potpisom ovlaštene osobe
            institucije gdje je kolegij položen ili ovjerena preslika (od strane Javnog bilježnika),
          - potvrdu o statusu studenta na Ekonomskom fakultetu Zagreb.


Molbe koje neće sadržavati gore navedene elemente Katedra za računovodstvo neće razmatrati.

Molbe se mogu predavati najkasnije do 15-og u mjesecu, sve one koje se predaju iza tog datuma bit će razmotrene od strane Katedre sljedeći mjesec.
 

Priznavanje ispita položenih na stranim sveučilištima:

Upute za studente koji traže priznavanje predmeta položenih na prijediplomskim i diplomskim studijima na stranim sveučilištima u sklopu programa razmjene su  dostupne ovdje.


 
O B A V I J E S T

VAŽNO! Obavještavaju se studenti da se prva dva tjedna nastave ljetnog semestra akademske godine 2023./2024. neće održavati vježbe i seminarska nastava iz računovodstvenih kolegija Katedre za računovodstvo na integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju.