Jean Monnet Chair (2008. - 2011.)


Jean Monnet Chair: Introducing New Courses and Increasing the Impact of Teaching in the Area of EU Business Law, EC Competition Law and Internal Market Law (2008-2760/001-001)

Naslov Jean Monnet Chair dodijeljuje EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije) sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces.

Jean Monnet Program Europske komisije započeo je 1990., s ciljem stimuliranja izvrsnosti u nastavi, istraživanju i razvoju izučavanja europskih integracija na visokoškolskim institucijama u cijelom svijetu.

Priznanje Jean Monnet Chair dodjeljuje se za specijalizirana istraživanja i nastavu iz područja europskih znanosti, a nositelji priznanja Jean Monnet Chair održavaju minimalno 120 sati nastave u akademskoj godini u području europskog prava.

Pri odabiru za dodjelu ovog prestižnog naslova, EACEA je prvenstveno evaluirala doprinos poučavanju u području europskog prava kroz predmete: Europsko tržišno pravo, Pravo tržišnog natjecanja EU, Ekonomska analiza europskog prava, te predmete koji se predaju u okviru programa na engleskom jeziku BDIB (European Market Law, European Competition Law, te European Company Law). Također prilikom dodjele ovog naslova uzeto je u obzir održavanje niza generacija poslijediplomskog specijalističkog studija „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ u okviru kojeg se predaju predmeti iz područja kako europskog javnog tako i europskog privatnog prava.

Prilikom evaluacije metodologije i programa nastave istaknuto je kako su predmeti Europsko tržišno pravo, Ekonomska analiza europskog prava i Pravo tržišnog natjecanja od posebnog doprinosa za ulazak Hrvatske u Europsku uniju kao i za daljnju edukaciju te širenje znanja o Republici Hrvatskoj kao 28. državi članici Europske unije.

Zaključni kriterij ocjene bio je uspjeh buduće implementacije programa na matičnom, Ekonomskom fakultetu - Zagreb. Jednako tako, ocijenjeno je da će nastava iz područja europskog prava pridonijeti stvaranju stručne skupine poznavatelja europskog prava, također za dobrobit državne uprave, privatnog sektora i drugih fakulteta.