Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj (Sveučilište u Zagrebu, 2018.)


Sažetak 

Ovaj pilot-projekt omogućit će početak sustavnog istraživanja razvoja sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. Anketiranjem ključnih sudionika dobit će se uvid u glavne poticaje za uspostavu sustava za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj sredinom 1990-ih, dominantne izazove tijekom tog procesa, glavne izvore utjecaja na oblikovanje pravnog okvira u kontekstu ekonomske teorije, te posebice kako su na samu genezu i rani razvoj sustava utjecali neformalni oblici upravljanja koji se uobičajeno odvijaju kroz mreže i osobne kontakte. Očekuje se da će rezultati istraživanja biti iznimno dragocjeni kao podloga za buduća šira istraživanja razvoja sustava zaštite tržišnog natjecanja, posebice u komparativnom kontekstu, te da će omogućiti povezivanje sa sličnim istraživačkim inicijativama u drugim državama članicama Europske unije.

Više na mrežnim stranicama projekta: ovdje.