Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji


Matematika, obvezni kolegij na prvoj godini Integriranoga sveučilišnog studija ekonomije i poslovne ekonomije

Operacijska istraživanja, izborni kolegij na trećoj i četvrtoj godini Integriranoga sveučilišnog studija ekonomije i poslovne ekonomije

Teorija igara, izborni kolegij na trećoj i četvrtoj godini Integriranoga sveučilišnog studija ekonomije i poslovne ekonomije


Teorija igara, izborni kolegij na Doktorskom studiju ekonomije i poslovne ekonomije