Dr. sc. Ana Radošević

Povratak na katedru
Dr. sc. Ana Radošević
Ime i prezime
Ana Radošević
Kabinet
B 512
Telefon
Web
Društvene mreže
Konzultacije
  • petak, 10:00 - 12:00, u kabinetu B512
  • petak, 16:00 - 18:00, putem Google Meet-a
Biografija
Ime i prezime: Ana Radošević
Sadašnje suradničko zvanje i radno mjesto: viši asistent
Institucija:     
Ekonomski fakultet - Zagreb
Katedra za matematiku

Trg J. F. Kennedyja 6
10000 Zagreb
Telefon: 01-238 3370
E-mail: aradosevic@efzg.hr

Matični broj znanstvenika: 368400


Europass CV - hr
Europass CV - eng
ORCID profile
Google Scholar profile