Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima


Matematika

Seminarska grupa 1_4_2 JUS_KOR
Ponavljanje za 2. kolokvij
Subota 13.1.2024., dv.4, 10:15-13h
Funkcije više varijabli, homogene funkcije, parcijalne derivacije, parcijalna i križna elastičnost, ekstremi funkcija dviju varijabli bez i s jednim ograničenjem

Subota 20.1.2024.,  dv.4
8:30-10:45h - Funkcije više varijabli, homogene funkcije, parcijalne derivacije, parcijalna i križna elastičnost, ekstremi funkcija dviju varijabli bez i s jednim ograničenjem

11:15-14h - Neodređeni integral, metode supstitucije i parcijalne integracije, određeni integral, diferencijalne jednadžbe, jednostavni i složeni kamatni račun
Ekonometrija

Seminarska nastava raspored:
3_EKONOMIJA_A-K: utorak 10:15-12hdvorana 40
3_EKONOMIJA_ L-Ž: srijeda 8:15-10h, dvorana 42