Informacije o studiju

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog doktorskog rada, stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Kratica naziva u oba slučaja je dr. sc. koja se piše ispred imena i prezimena.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija su mogućnost nastavka znanstveno-istraživačkog rada, mogućnosti post-doktorskog usavršavanja te mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru. Završetkom doktorskog studija se stječu znanja i vještine potrebne za samostalan znanstveno-istraživački rad u području ekonomije i poslovne ekonomije kao i za uključivanje u rad na visokoškolskim, znanstveno-istraživačkim kao i istraživačkim institutima u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj i šire.

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija najviši je stupanj formalnog obrazovanja ekonomista. Studij je oblikovan prema načelima Bolonjske deklaracije, a po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Program Studija usmjeren je na razvoj naprednih znanja iz ekonomije i poslovne ekonomije, a multidisciplinarno izučavanje teorije i prakse usmjereno je na iznalaženje najboljih rješenja za izazove suvremenog gospodarstva. Doktorski studij utemeljen je na kompetitivnim znanstvenim istraživanjima, a u cilju stvaranja i razvijanja autonomnih istraživačkih kapaciteta polaznika važnih za njihovu akademsku ili poslovnu karijeru. U sprezi s planovima i strategijama razvoja Republike Hrvatske, osobito sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, doktorski studij ima za cilj doprinijeti razvoju društva temeljenog na znanju.

Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta - Zagreb je od 2002. godine član EDAMBA-e (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration), Europskog udruženja doktorskih studija iz područja menadžmenta i poslovne administracije, a riječ je o mreži doktorskih studija poznatih europskih sveučilišta, koja za osnovni cilj ima povećanje kvalitete doktorskih studija i izjednačavanje kriterija za stjecanje doktorata u cijeloj Europi. Stoga, polaznicima doktorskog studija stoji na raspolaganju čitav niz pogodnosti: predavanja vrhunskih inozemnih i domaćih sveučilišnih profesora, pohađanje ljetnih škola u okviru EDAMBA-e, prisustvovanje seminarima iz metoda istraživanja, mogućnost boravka na europskim sveučilištima – članicama EDAMBA-e, međusobna suradnja profesora i studenata, mogućnost izbora inozemnih profesora za mentore kod izrade doktorskog rada i dr.

Od 2008. godine Doktorski studij Ekonomskog fakulteta - Zagreb član je i CESEENET mreže 
doktorskih studija iz ekonomije i poslovne ekonomije između ekonomskih fakulteta srednje i istočne Europe. Polaznicima doktorskog studija stoji na raspolaganju čitav niz pogodnosti poput organiziranja zajedničkih predavanja, organiziranja seminara iz metoda istraživanja, razmjene doktorskih studenata, jačanja istraživačke suradnje i niz drugih prednosti koje osiguravaju veću kvalitetu studiranja i veću mobilnost studenata.

Doktorski studij mogu upisati kandidati koji imaju završen:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije ili
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili
  • dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili
  • dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti. 

Prilikom upisa na studij polazniku koji nije završio studij ekonomije, Odbor za doktorski utvrdit će ispite razlike koje mora položiti i ostvariti minimalno 90 ECTS bodova iz područja ekonomije.

Nakon što se polože ispiti razlike, može se pristupiti polaganju ispita doktorskog studija. Nastava se izvodi i ispiti razlike polažu se u okviru redovite nastave na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini sveučilišnog studija.

Za pohađanje nastave potrebno je poznavanje jednog stranog jezika, s obzirom na sudjelovanje inozemnih gostiju predavača.
 
  • Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb dostupan je na sljedećoj poveznici.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb dostupan je na sljedećoj poveznici.
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (na snazi od 16. listopada 2021. godine) dostupan je na sljedećoj poveznici.
  • Upute za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (usvojene 12. srpnja 2022. godine) dostupne su na poveznici.