Dr. sc. Tamara Ćurlin

Povratak na katedru
Dr. sc. Tamara Ćurlin
Ime i prezime
Tamara Ćurlin
Kabinet
A507
Telefon
Konzultacije
  • SRI: 10:00-12:00 (online)
  • ČET: 14:00-16:00 (online)
Biografija
Dr. sc. Tamara Ćurlin, Asistentica je na Katedri za Informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj i integriranoj razini studija Poslovna ekonomija i Ekonomija te na Stručnim diplomskim studijima Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru i Digitalni marketing. Glavni istraživački interesi su joj primjena informacijskih tehnologija u turizmu, upravljanje znanjem, elektroničko poslovanje, Web metrike i metrike društvenih medija. Dr. sc. Tamara Ćurlin intenzivno sudjeluje u znanstveno istraživačkom radu pa je autor i koautor dvadesetak znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima konferencija. Također, asistentica povremeno recenzira radove za zbornike međunarodnih konferencija. Asistentica Ćurlin sudjeluje na domaćim i međunarodnom projektima. Dr. sc. Ćurlin kontinuirano pohađa razne radionice i programe znanstvenog i nastavnog usavršavanja.