Financijska teorija

Predavač: Prof.dr.sc. Silvije Orsag


Opis kolegija
 
Kolegij je razvijen s ciljem da polaznicima omogući razumijevanje ekonomske teorije na području financija kao podloge za razumijevanje temeljnih financijskih koncepata i pretpostavki na kojima se zasniva cjelokupna financijska analiza. Polaznici će se upoznati s prirodom čovjeka i njegovim ponašanjem prema potrošnji, štednji, proizvodnim mogućnostima i financijskim investicijama u kontekstu teorije korisnosti. Tradicionalnom opisu ponašanja čovjeka kao homo economicusa suprotstaviti će se bihevioristički model kao bi se upotpunilo razumijevanje teorije agenata u uvjetima asimetričnosti informacija i ponašanje pojedinaca u uvjetima neizvjesnosti i pristupa mjerenja neizvjesnosti na konceptu nestalnosti, odnosno averzije prema riziku, kao i na konceptu averzije prema gubitku. Osim razumijevanja ekonomske teorije na području financijske analize, općenito, kolegij mora omogućiti polaznicima usvajanje mehanizama određivanja financijskih cijena u uvjetima neizvjesnosti i postojanja uvjetovanih tražbina te druga napredna znanja s područja financijske analize. U tom će se smislu polaznici upoznati s različitim faktorskim modelima kao teorijskom podlogom formiranja financijskih cijena, ekonomskim konceptom vrijednosti te alternativnim i komplementarnim pristupima vrednovanju, formiranjem i korištenjem krivulje prinosa u financijskim analizama kao i drugim ključnim teorijskim konceptima u financijama.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • Razumijevanje osnovnih teorijskih modela i koncepata na kojima se zasniva financijska analiza
 • Usvajanje naprednih znanja s područja interne i eksterne financijske analize na velikim razvijenim tržištima kapitala i financijskim tržištima općenito
 • Razumijevanje specifičnosti malih tržišta kapitala, emerzivnih tržišta kapitala i nedovoljno razvijenih tržišta kapitala
 • Kritičko promišljanje mogućih pravaca razvitka specifičnih tržišta kapitala u kontekstu različitosti financijskih sistema
 • Razvoj naprednih vještina analize financijskih odluka
 • Stjecanje sposobnosti izrade različitih financijskih modela i primjene stečenih kompetencija na izradi različitih financijskih analiza
 • Razvoj kompetencija komuniciranja o financijskim pojavama, te komuniciranja s financijskim analitičarima, upraviteljima fondova i investicijskim bankarima, kao i drugim specijalistima na području financija
 
 
Ishodi učenja
 
 • Analizirati različite financijske pojave na osnovi različitih teorijskih financijskih koncepata
 • Sistematizirati, klasificirati i ocijeniti utjecaj ključnih čimbenika vezanih za financijske izbore na različitim područjima financija
 • Kritički promišljati različite varijante djelovanja na području financiranja i investiranja u javnom dioničkom društvu
 • Kritički promišljati različite varijante djelovanja na području upravljanja investicijskim portfoliom različitih pojedinaca i različitih institucionalnih investitora
 • Vrednovati utjecaj aktualnih trendova i očekivanih globalnih promjena na rast i razvoj domaćeg i drugih tržišta kapitala i ponašanja pravnih i fizičkih subjekata na domaćem i drugim tržištima
 • Odabrati strategiju razvoja poslovanja javnih dioničkih društava i investicijske djelatnosti pojedinaca i institucionalnih investitora
 • Kreirati i prezentirati strategije financiranja i investiranja u javnim društvima i strategije upravljanja portfolijima pojedinaca i različitih institucionalnih investitora.
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci