Prof. dr. sc. Silvije Orsag

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Silvije Orsag
Ime i prezime
Silvije Orsag
Kabinet
307
Telefon
Konzultacije
  • do nove obavijesti konzultacije će se održavati isključivo "on-line" (e-mail ili google chat/meet sorsag@net.efzg.hr)
Biografija
CV europass