Izabrane teme poslovnog upravljanja

Predavači: prof.dr.sc. Lajoš Žagerprofessor emeritus Lovorka Galetićprof.dr.sc. Darko Tipurićprof.dr.sc. Alen Stojanović, prof.dr.sc. Silvije Orsag, izv.prof.dr.sc. Vatroslav Škare


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je predstaviti aktualne teme iz različitih područja poslovnog upravljanja, konkretnije računovodstva, marketinga, organizacije i menadžmenta, strategije poduzeća, financija te planiranja i poslovne analize. Cilj  kolegija je razvijanje vještina kritičkog promišljanja, artikulacije ideja i argumentiranja u svrhu primjene aktualnih pristupa poslovnog upravljanja u specifičnim kontekstima. Studenti će se kroz kolegij upoznati s novim trendovima u svim područjima poslovnog upravljanja kako sa znanstvenog tako i s praktičnog aspekta, te će tako studenti, uz teorijska i praktična znanja, dobiti uvid u mogućnosti istraživanja u svim područjima poslovnog upravljanja.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje znanja iz specifičnih tema poslovnog upravljanja
 • poticanje kritičkog promišljanja o tome kako se pojavom novih uvjeta u poslovnoj okolini mijenjaju organizacija i načini poslovanja   
 • interpretirati uloge pojedinih područja poslovnog upravljanja u uspješnosti poduzeća
 • stjecanje sposobnosti za odabir i primjenu sadržaja iz različitih područja poslovnog upravljanja pri rješavanju problema u poslovnoj praksi
 • spoznati mogućnosti istraživanja u području poslovnog upravljanja
 

Ishodi učenja
 
 • klasificirati teorije poslovnog upravljanja i pripadajuće im koncepte/konstrukte i modele
 • razgraničiti i odabrati organizacijski oblik primjeren za specifičan kontekst poslovnog upravljanja
 • kritički procijeniti ulogu aktualnih marketinških pristupa u specifičnim poslovnim kontekstima
 • interpretirati koncept konkurentske prednosti i utvrditi njegovu ulogu u kontekstu oblikovanja strategije poduzeća
 • razlikovati različite financijske izvještaje i opisati njihovu ulogu u mjerenju kvalitete poslovanja
 • procijeniti dijagnozu stanja poduzeća kroz različite pristupe i postupke
 • preispitati uzroke i posljedice suvremenih promjena u financijama
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci