Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović
Ime i prezime
Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić Fredotović
Kabinet
403 - 1 (stari dio zgrade)
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić je na rodiljnom dopustu.
Biografija

Europass CV na hrvatskom jeziku
Europass CV na engleskom jeziku


Ime i prezime: Ana Aleksić Fredotović
Sadašnje zvanje: izvanredni profesor
Katedra: Organizacija i menadžment
Adresa: Trg. J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385-1-238-3237
E-mail: aaleksic@net.efzg.hr

OBRAZOVANJE

 • 2008 - 2012   Ekonomski fakultet Zagreb, EDAMBA Doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije; Obranjen rad pod nazivom Uloga organizacijskog dizajna u razvoju organizacijskih sposobnosti poduzeća (pdf). mentor: prof. dr. sc. Lovorka Galetić
 • 2005 - 2008   Ekonomski fakultet Zagreb, PDS Organizacija i management; obranjen rad pod nazivom Upravljanje promjenama u izgradnji održive konkurenstke sposobnosti poduzeća, mentor prof. dr. sc. Darko Tipurić 
 • 2001 - 2005 - Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Organizacija i management
 • 1997 - 2001 - Opća gimnazija Jurja Barakovića, Zadar

ZAPOSLENJE

 • travanj 2021 - trenutno - izvanredni profesor, Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • ožujak 2016  -  travanj 2021 - docent,  Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • studeni 2012 -  ožujak 2016  -  viši asistent, Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • ožujak 2006   -  studeni 2012  - asistent, Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet Zagreb
 • kolovoz 2005 -  rujan 2005,  HVB Splitska banka, Zadar

NASTAVNI RAD

 • Glavna područja nastavnog rada: Organizacija, Organizacijsko ponašanje
 • izvođenje predavanja iz kolegija:
 • Organizacijsko ponašanje (2008.  - trenutno )
 • Organizational behaviour (2016. - trenutno)
 • Organizacijsko ponašanje u poduzetničkom okruženju (2016. - trenutno) 
 • Individual behavior in organizational context (2022 - trenutno)
 • Osnove poslovnog upravljanja (Specijalistički poslijediplomski studij "Poslovno upravljanje MBA")
 • Organizacijsko dizajniranje i ponašanja poduzeća (Specijalistički poslijediplomski studij "Poslovno upravljanje MBA")
 • Organizacija i projekti (Specijalistički poslijediplomski studij "Upravljanje projektima", Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb)
 • Međunarodno organizacijsko ponašanje (Doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju)
 • Razvoj organizacije (2012.-2013.)
 • izvođenje seminarske nastave iz kolegija:
 • Organizacija (2006.-trenutno),
 • Organizacijsko ponašanje (2008.-trenutno)
 • Organizational behaviour (2016. - trenutno) 
 • Organizacijsko ponašanje u poduzetničkom okruženju (2016. - trenutno)
 • Menadžment i Uvod u Menadžment (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2019.-2020.)
 • Razvoj organizacije (2012.-2013.) 
 • Organization (BDIB, 2012.-2013.)
 • Organizacija (Alfa grupa,  2009.-2010.) 
 • Strateški menadžment (2008.-2009.)
 • Poslovna etika (2007.-2008.)
 • Osnove menadžmenta (2006.-2008.) 

ISTRAŽIVAČKI RAD

 • područje interesa: organizacijsko ponašanje, organizacijski dizajn
 • Popis radova dostupan je na idućim linkovima:   
             Hrvatska znanstevna bibliografija - https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286476
             Google Scholar -  https://scholar.google.hr/citations?user=yA8wmOcAAAAJ&hl=hr&oi=ao

STUDIJSKI BORAVCI I DODATNA OBRAZOVANJA 

 • travanj 2016 - studijski boravak i održano predavanje na Faculty of Economics, Management & Accountancy, University of Malta, Malta, u sklopu  Erasmus+ mobility for training (as part of mobilty of teaching and non teaching staff within progam countries)
 • srpanj 2015  -   nositelj kolegija i izvođač nastave iz kolegija “Individual behavior in organizational context” u sklopu međunarodne ljetne škole Universidade da Coruña's International Summer School, A Coruna, Španjolska 
 • travanj 2015 - studijski boravak i održano predavanje na  The Pennsylvania State University, College of the Liberal Arts, School of Labor and Employment Relations, State College, SAD 
 • 2014 ljetni semestar - studijski boravak na Nova School of Economics and Business, Nova University of Lisbon, Lisbon, Portugal
 • 2007 Filozofski fakultet Zagreb - Edukacija za asistente u području psihologije, didaktike i govorništva

FUNKCIJE U KARIJERI

 • Tajnik specijalističkog poslijediplomskog studija Poslovno upravljanje-MBA (2006.-trenutno )
 • Program coordinator - Master Degree in Business in Management (2015. - trenutno)
 • Tajnik specijalističkog poslijediplomskog studija Vodstvo (2007.-2010.)
 • Tajnik specijalističkog poslijediplomskog studija Organizacija i menadžment (2007.-2008.)
 • su-koordinator međunarodne ljetne škole Erste Bank Summer University Danubia u organizaciji Ekonomskog fakulteta iz Beča (Wirtschafts Universitat Wien) (2006.-2011.)

PRIZNANJA I NAGRADE

 • 2023. - Godišnje priznanje za istraživački rad - znanstvena produktivnost mjerena h-indeksom, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2021. - Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2016-2021.
 • 2020. - Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2015-2020.
 • 2020. -  Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na stručnom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u akad. god. 2019/2020.
 • 2018. - Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju predavanja u akad. god. 2017./2018. na preddiplomskom, diplomskom i integriranom sveučilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 • 2016. - Priznanje za izuzetne rezultate u izvođenju seminarske nastave u akad. god. 2015./2016. na na preddiplomskom, diplomskom, integriranom i stručnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 
 • 2015. - Priznanje za najbolje ocijenjenu predavačicu na Preddiplomskom i diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u akad. god. 2014./2015.
 • 2017. - Nagrada "Mijo Mirković"  Ekonomski fakultet Zagreb, za znanstveni rad koji predstavlja izvoran doprinos znanosti  (Sveučilišni udžbenik Galetić, L. (ur.) (2016) Organizacija, Sinergija, Zagreb
 • 2008 - Nagrada "Mijo Mirković"  Ekonomski fakultet Zagreb, za znanstveni rad koji predstavlja izvoran doprinos znanosti  (Tipurić, D., Cingula, M., Klačmer Čalopa, M., Aleksić, A., Regulacija tržišta kapitala i korporativno upravljanje u Hrvatskoj. U: Tipurić D., ur. (2008) Korporativno upravljanje, Sinergija, Zagreb)
 • 2005 - Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004/2005 - Stipendija grada Zadra

ČLANSTVA I UDRUŽENJA

 • Academic Member and Ambassador - Communication Institute of Greece
 • član tima Ekonomskog fakulteta Zagreb na međunarodnom projektu istraživanja međunarodnoga menadžmenta ljudskih potencijala mreže istraživača "The Cranfield Network on International Human Resource Management - CRANET"
 • član udruženja “The International Academy of Organizational Behavior Management (IAOBM)”


ZNANSTVENI PROJEKTI

 • Suradnica na međunarodnom projektu SEgoesGreen - Erasmus+ KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education (2022-trenutno)
 • Voditeljica i suradnica na međunarodnom projektu TERRAGOV - Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education (2020-2021)
 • Voditeljica Sveučilišnog projekta "Organizacijska kultura u funkciji prevencije devijantnih radnih ponašanja", 2018, 2019.
 • Suradnica na međunarodnom projektu COLECO - Erasmus+ KA203 - Strategic Partnerships for higher education (2019-2022)
 • Suradnica na Sveučilišnom projektu "Alternativni oblik ekonomije - ekonomija zajedništva kao socijalna inovacija", voditelj projekta: doc. dr. sc. Ivana Marić, 2017-2018.
 • Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ “Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u  javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla”, voditelj projekta doc. dr. sc. Tomislav Hernaus, 2015. - 2018.
 • Suradnik na Sveučilišnom projektu “Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru“, voditelj projekta:  doc. dr. sc. Tomislav Hernaus, 2015. - 2016.
 • Suradnik na Sveučilišnom projektu “Skrivanje znanja u akademskoj zajednici“, voditelj projekta:  doc. dr. sc. Tomislav Hernaus, 2014.-2015.
 • Suradnik na Sveučilišnom projektu “Dizajn posla znanstvenika“, voditelj projekta: doc. dr. sc. Tomislav Hernaus, 2013.-2014.
 • Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ “Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“, voditelj projekta prof. dr. sc. Lovorka Galetić, 2009.-2014.
 • Sudjelovanje na međunarodnom projektu TEMPUS_JEP „Fostering Entrepreneurship in Higher Education“, voditelj projekta prof. dr. sc. Marine Dabić (sudjelovanje na radionicama i konferenciji 2009. i 2011.)

 STRUČNI PROJEKTI

 • Strategija razvoja Grada Hvara do 2020, voditelj: doc. dr. sc. Ivana Marić, 2016
 • Poslovno upravljanje i organizacijsko strukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o., voditelj: prof. dr. sc. Darko Tipurić, 2008
 • Analiza sadašnjeg stanja i novi model poslovanja Mungos d.o.o. Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, 2008
 • Koncepcija i provedba poslovne strategije Croatia osiguranja d.d, voditelj: prof. dr. sc. Darko Tipurić, 2007
 • Stručna potpora na osnivanju i početak rada Koordinacijskog društva za provedbu programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak, voditelji: prof. dr. sc. Darko Tipurić, doc. dr. sc. Hana Horak, 2007.
 • Organizacijsko strukturiranje i poslovno upravljanje HEP grupom, voditelji projekta: prof. dr. sc. Darko Tipurić, prof. dr. sc. Slavko Krajcar, 2006.
 • Koncepcija i izvodljivost programa gospodarskog korištenja geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak, voditelj: prof. dr. sc. Darko Tipurić, 2006.