Pristup na bežičnu mrežu (eduroam)

Pristup na eduroam bežičnu mrežu sa Vaših uređaja moguće je ostvariti koristeći AAI@EduHr elektronički identitet i automatski installer prema uputama koje se nalaze na adresi:

http://www.eduroam.hr

gdje možete naći sve informacije o bežičnoj usluzi eduroam i

http://www.eduroam.hr/user_man.php

gdje su dostupne upute i poveznica na alat Installer koji će konfigurirati Vaš uređaj za rad sa eduroam mrežom.