Uspješno održana treća LTT aktivnost u okviru projekta DIGI4Teach

Treća aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja uspješno je organizirana u sklopu projekta strateškog partnerstva sufinanciranog iz programa Erasmus+ pod nazivom "Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization" - DIGI4Teach. Aktivnost pod nazivom Short-term joint staff training – Finance (LTTA C4) održana je na Sveučilištu u Beogradu – Ekonomski fakultet, Srbija, u razdoblju 24.-26. svibnja 2022. godine.  Na LTTA C4 prisustvovalo je ukupno 16 predstavnika partnerskih institucija uz prisustvo članova domaćina ovoga treninga.

Prvi dan LTTA C4 započeo je službenim pozdravima predstavnika uprave Sveučilišta u Beogradu – Ekonomskog fakulteta: prof. dr. sc. Branislava Boričića (Prorektor za nauku Sveučilišta u Beogradu) i prof. dr. sc. Žakline Stojanović (Dekanica Ekonomskog fakulteta). Prvo predavanje pod nazivom “Internationalisation and digitalization of teaching and research at higher education institutions” održao je prodekan za financije i međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, kao i lokalni menadžer DIGI4Teach projekta, izv. prof. dr. sc. Saša Ranđelović.
 

Nakon uvodnoga predavanja sudionici aktivnosti su predstavili svoje institucije (škole/sveučilišta/fakultete) i podijelili svoja nastavna iskustva poučavanja iz područja financija uz primjenu digitalnih alata (predstavnice koordinatora projekta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta: izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak, dr. sc. Marina Ercegović i izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić; predstavnik Stiftung Fachhochschule Osnabrueck: prof. dr. sc. Gunther Meeh-Bunse i predstavnici Cracow University of Economics: dr. Adam Michalik i mgr. Krystian Bigos, predstavnice Prve ekonomske škole Zagreb: Zorica Hrgovčić, prof. i  Nataša Kozić Marjanović, prof.; predstavnice Druge ekonomske škole Zagreb: Ivana Virovac Bilandžija, prof. i Ivana Brnada, prof. i Petra Bručić Barić, prof.; predstavnice Treće ekonomske škole Zagreb: Jana Staroveški, prof. i Marija Aračić, prof.; predstavnice Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor: Blankica Odak, prof. i Sanja Domotorffy, prof.). Prof. dr. sc. Emilija Manić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu održala je predavanje na temu “Exchange of digital teaching know-how between higher universities and secondary schools”. Treće predavanje na temu „Digitalisation of teaching using Moodle and CESIM simulations“ održala je dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, prof. dr. sc. Žaklina Stojanović. Domaćini LTTA C4 osigurali su sudionicima licence za CESIM poslovnu simulaciju gdje su sudionici treninga imali priliku direktno pristupiti platformi za simulaciju i upoznati se s mogućnostima koje ova platforma pruža  u realizaciji nastave praktične prirode. CESIM platforma se koristi kao primjer poslovne simulacijske igre koja je jednako zanimljiva i studentima i nastavnicima kako bi putem ovoga digitalnog alata podijelili znanja o procesu poslovnoga odlučivanja. Popodnevni dio programa obuhvatio je predavanja predavača Sveučilišta domaćina: izv. prof. dr. sc. Velimira Lukića „Using enterprise resource planning software (SAP) in teaching finance“ i doc. dr. sc. Dragane Draganac „Technology-enhanced teaching in behavioral finance“. Svako predavanje i prezentacija bili su popraćeni zanimljivom sesijom pitanja i odgovora kao i diskusijom između sudionika i izlagača.

Drugi dan započeo je predavanjem doc. dr. sc. Nikole Njegovana (Sveučilište u Beogradu – Ekonomski fakultet), na temu „Enhancing teaching and learning experience by using digital tools“, nakončega su domaćini proveli sudionike na obilazak kampusa i prikazali organizacijske jedinice koje predstavljaju primjere dobre prakse u digitalizaciji radnoga i nastavnog procesa: biblioteka, Start-up center, EKOF Business Lab i Kreativni centar, kao i IT učionice te računalne laboratorije. Obilazak kampusa vodili su predstavnici Sveučilišta domaćina: izv. prof. dr. sc. Mladen Stamenković (Prodekan za nauku), doc. dr. sc. Svetozar Tanasković i mr. Nenad Stajić. Nakon kratke pauze, uslijedilo je predavanje predstavnica srednjih ekonomskih škola iz Srbije: Biljane Urošević, prof. iz Pete Ekonomske škole u Beogradu i Marije Urošević, prof. iz Gimnazije u Kruševcu na temu „Digitalization of teaching economics, business and finance – secondary school perspective“.
 
Drugi dan je završen studijskom posjetom Naučno-tehnološkom parku Beograd, gdje su sudionici imali sjajnu priliku steći uvid u način poticanja poduzetništva među studentima. 
 
Posljednji dan aktivnosti sastojao se od dva dijela. Prvi dio je obuhvatio obilazak centralnog dijela Beograda i posjet Muzeju Nikole Tesle. Drugi dio bio je trening na temu “Using digital platforms in teaching financial markets ” koji je moderirala izv. prof. dr. sc. Irena Janković, a zatim je slijedilo predavanje „Digital transformation, supervision of financial system and the impact on teaching finance“ koje je održala viceguvernerka Narodne banke Srbije, Dragana Stanić. Na kraju radnoga dijela programa predstavnik kompanije Price Waterhouse Coopers Vladislav Cvetković i mladi kolega student s Massachusetts Institute for Technology, Dušan Cvetković, održali su predavanje „Key digital competences for successfully career in finance – employers’ and students’ perspective“.
 

Po završetku službenoga dijela aktivnosti sudionici su razmjenjivali mišljenja o kvaliteti provedbe LTTA C4 treninga i uručeni su im certifikati o sudjelovanju. Tijekom ovoga trodnevnog treninga poticana je neformalna rasprava koja je rezultirala osnaživanjem suradnje među članovima projekta. Postignuta je vrlo dobra ravnoteža između aktivnosti treninga i društvenih aktivnosti tijekom LTTA C4. Sudionici treninga su istaknuli kako su ovim treningom stekli mnoge nove spoznaje i iskustva, koje su zasigurno obogatile njihova stručna znanja i unaprijedile njihove digitalne vještine koje će vrlo rado primijeniti u nastavnome procesu. Organizacija je bila izvrsna, s puno aktivnosti i izlaganja eminentnih predavača relevantnih za temu digitalizacije u području financija stoga najveće zasluge uspješnoj organizaciji treninga idu upravo izv. prof. dr. sc. Saši Ranđeloviću i cijelom njegovom timu.

 
** Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.